Eğer bu sayfayı hızlıca kapatmanız gerekiyorsa, bu alana tıklayabilirsiniz. Google arama motoruna yönlendirilirsiniz. Click here to rapidly close this page. The page will be forwarded to Google homepage.
HIZLI QUICK
ÇIKIŞ ESCAPE
METNİ BÜYÜT LARGER TEXT
METNİ KÜÇÜLT SMALLER TEXT

"Cinsel saldırıya maruz bırakıldım..."“I was exposed to sexual assault...”

Cinsel şiddet veya cinsel saldırı “bazı insanların, bazı sebeplerle” maruz kalabileceği bir şiddet değildir. Cinsel saldırı her bireye yönelik gerçekleşebilir; şiddete maruz bırakılan kişinin özellikleri, davranışlarıyla açıklanamaz.

Cinsel şiddet veya cinsel saldırının faili; sevdiğimiz bir yakınımız veya sadece tanıdığımız biri olabileceği gibi, bir yabancı da olabilir. Failden bize yönelen şiddet; tecavüz, tecavüz girişimi, cinsel taciz, istenmeyen temas içeren dokunuşlar veya istenmeyen cinsel davranışlara zorlama gibi farklı yollarla gerçekleşebilir. Zorlama; her zaman fiziksel saldırı veya penetrasyon (organ veya bir cismin bedene girişi) içermeyebilir. İlaç, alkol, uyuşturucu madde, tehdit, şantaj vb. gibi yöntemlerle ile kişinin direnci kırılarak da gerçekleşebilir.

Cinsel saldırı ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin bizim hatamız değildir! Cinsel saldırı içeren davranış failin seçimidir, failin hatasıdır; suçtur ve cezası vardır.

Cinsel saldırı sırasında verdiğimiz tepki her ne olursa olsun, o anda kendimiz için seçtiğimiz en doğru tepkidir (Buna tepkisiz kalmak da dahil). Şiddet sırasında ve sonrasında verdiğimiz tüm kararların güvenliğimizle ve koşullarımızla ilgisi vardır. Cinsel saldırı sonrasında da ilk önceliğimiz yine kendi güvenliğimiz olmalıdır. Öncelikle bedensel ve ruhsal olarak güvende olacağımız bir yere gitmek doğru bir seçim olabilir. Acil destek numaralarına buradan ulaşabilirsiniz.

Cinsel saldırı/cinsel şiddet sırasında veya sonrasında, bir takım olumsuz etkileri yaşamamız çok mümkündür. Ruhsal travmaya sebep olabilecek yaşantıların en bilinenleri arasında cinsel istismar ve cinsel şiddet eylemleri vardır. Fakat unutmayalım ki travma kişisel bir deneyimdir; travmatik bir olay yaşayan her birey ruhsal travma geliştirmeyebilir. Kişisel sınırlarımız bir başkası tarafından ihlal edildiğinde; failin cezalandırılması, kendimizi iyi ve güvende hissetmek, yaşadığımız olayın adını koymak ve/veya yaşadığımız olayı unutmak gibi pek çok farklı ihtiyacımız olabilir. Şiddet sonrası hissedilen duygular ve ihtiyaçlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Şikayetçi olmamak kesinlikle suçlu olduğumuz ya da maruz bırakıldığımız şiddetin gerçek olmadığı anlamına gelmez. Cinsel saldırı sonrası adaletin yerini bulması, sadece failin cezalandırılması demek değildir. Adalet, bizim ihtiyaç duyduğumuz desteğe erişebilmemiz ve şiddetten sonra şifa bulmamız, güçlenmemiz demektir. Cinsel şiddetten hayatta kalanlara inanıyoruz; yalnız değiliz…

Sexual violence or sexual assault is not a kind of violence that “people are subjected for a reason.” Anyone can be sexually assaulted—it cannot be explained by the characteristics or the behaviors of the person who has been subjected to violence.

The perpetrator of sexual violence or sexual assault might be a person we love, or someone we just know, or a complete stranger. Violence directed towards us by the perpetrator can take place in many different ways, such as rape, attempted rape, sexual harassment, unwanted contact, or coercion (forcing you to do something) into unwanted sexual behavior. Coercion might not always involve physical assault or penetration (inserting an organ or an object into the body). It can also occur by breaking the resistance of the person with methods like drugs, alcohol, medication, threats, blackmail, etc.

No matter how the sexual assault occurs, it is not our fault! The sexual assault is the choice of the perpetrator—it is the fault of the perpetrator; it is a criminal offence which carries a criminal penalty.

Whatever reaction we have during sexual assault, it is the most right response for ourselves at that moment (and this includes being unresponsive). All the decisions we make during and after violence are related to our safety and the circumstances. Our first priority after sexual assault should be our own safety. First of all, it may be the right choice to go to a place where we will be physically and spiritually safe. You can find the phone numbers of the emergency support services here.

During or following sexual assault/sexual violence, it is not unusual for us to experience negative effects. Sexual abuse and of sexual violence are some of the most well known experiences that can cause psychological trauma. However, we should keep in mind that trauma is a personal experience; not every individual who experiences a traumatic incident will suffer from psychological trauma, or will experience trauma in the same way. When someone else violates our personal boundaries, we may experience many different needs and desires, such as to punish the perpetrator, to feel good and safe, to directly confront the incident we experienced, and/or to deny it happened. The needs and emotions felt after the violence may differ from person to person.

Not filing a complaint does not mean that we are guilty or that the violence we were subjected to is not real. Ensuring justice after sexual assault does not only mean punishing the perpetrator. Justice means that we can access the support we need and find healing and empowerment after violence. We believe in survivors of sexual violence; we are not alone

Şiddete maruz bırakılmak; beklenmeyen ve olağan dışı bir durumdur. Şiddet sonrasında yaşadığımız kafa karışıklığı; ne yapacağını bilememek doğaldır. Yaşadığımız cinsel saldırı sonrası yalnız ve ya çaresiz değiliz. Kendi sürecimizde, kendi ihtiyacımıza dair birçok destek mekanizmasını oluşturabilir ya da oluşturabilmek için destek isteyebiliriz. Öz-yardım adımları ve yakınlarımızdan alacağımız desteğin yanı sıra; tıbbi destek almak, psikolojik destek almak, şiddeti bildirmek gibi haklarımız olan hizmetleri de içeren çeşitli seçenekleri değerlendirebiliriz.

Cinsel şiddet sonrası aşağıdaki yollar izlenebilir:

Kendine inanmak: Cinsel şiddetten hayatta kalanlar olarak, hem ‘bir daha yaşanmaması için’ olup biteni anlamlandırma ihtiyacından, hem de toplumda yerleşmiş olan yanlış inanışların etkisiyle kendimizden şüphe etme, kendimizi suçlama ve sorumlu tutma eğilimimiz olabilir. Bu, maruz bırakıldığımız şiddeti inkar etmemize neden olabilir. Bu şekilde hissettiğimiz zaman şiddetin sorumlusunun hiçbir koşulda kendimiz olmadığını ve asla şiddeti hak etmediğimizi sık sık kendimize hatırlatabiliriz. Bazen yakınlarımızdan bile beklediğimiz desteği bulamadığımız durumlar olabilir, ama bu yaşadığımız olayın şiddet olmadığı ya da bizim suçumuz olduğu manasına gelmez. Her bireyin şiddet sonrası yaşadığı duygular, bu duyguları ifade etme biçimi ve bu duygularla başa çıkma yöntemi farklıdır. Tepkilerimiz ve davranışlarımız insanların bize inanması ya da inanmamasının kriteri olamaz. Önemli olan bizim kendimize inanmamız ve yaşadığımız durumu şiddet olarak tanımlamamızdır.

Güvendiğin biriyle paylaşmak: Yaşadığımız şiddeti güvendiğimiz birine anlatmak ve destek istemek mümkün. Bu kişi bir yakınımız veya bir meslek uzmanı olabilir. Paylaşmanın kendisi bizi duygusal olarak destekleyecek bir durumdur. Şiddet sonrası yaşadığımız süreç tek başımıza taşımamız ya da baş etmemiz gereken bir yük değil. Yaşadıklarımızın anlatmak istediğimiz kadarını seçtiğimiz kişi(ler) ile paylaşabiliriz. Sadece dinlemesi, tavsiye sunması, bize eşlik etmesi veya başka bir ihtiyacımıza destek olması gibi farklı taleplerde bulunabiliriz. Güvendiğimiz kişilerin kim olabileceğini en iyi biz belirleriz.

Sağlık desteği almak: Şiddet sonrası sağlık muayenesinden geçmek, fiziksel bir yaralanma olsa da olmasa da destekleyicidir. Farkında olmadığımız bir darbe veya iç yaralanma, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon, istenmeyen gebelik vb. durumların tespit edilerek zamanında müdahale edilmesi veya iyileştirilmesi sağlanabilir. Fiziksel muayenenin yanı sıra ruhsal değerlendirme de son derece önemlidir. Ayrıca sağlık kurumu, şiddeti bildirmek konusunda henüz karar vermemiş olsak bile, bir takım delillerin zamanında toplanmasını ve belgelenmesini mümkün kılabilir. Her durumda önceliğimiz kendi sağlığımızdır.

Şiddeti bildirmek: Cinsel şiddet bizim suçumuz değildir. Failin hatasıdır ve failin suçudur. Cinsel saldırıya maruz bırakıldıysak şikayetçi olmak en temel hakkımızdır. Cinsel şiddet sonrası yalnız değiliz, utanması ve saklanması gereken biz değiliz. Türkiye’de hayatta kalanları desteklemekle yükümlü kurumlar ve işini doğru yapan meslek uzmanları bulunuyor. Türkiye’de hayatta kalanları destekleyen güçlü bir sivil toplum, sosyal medya ve kamuoyu var. Yasal süreç nasıl gelişirse gelişsin, adalet aramanın kendisi de yıpratıcı olabilmesine rağmen güçlendirici bir süreç olabilir.

Destekleyici danışmanlık: Yukarıdaki tüm maddelerden bağımsız olarak; cinsel şiddet veya saldırının üzerimizdeki olumsuz etkileri ile başa çıkma becerilerini geliştirebilmek için bir uzmandan destek almak, tahminimizden fazla destekleyici olabilir. Bizi zorlayıcı duygu değişimleri, bize şiddeti hatırlatan uyarıcılar, geri dönüşler, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon gibi travmatik etkiler yaşayabiliriz. Cinsel şiddet gibi travmatik olabilecek bir deneyim sonrası şifa bulma yolumuzda bizi yargılamayan, güvenebileceğimiz ve cinsel şiddet konusunda deneyimli uzmanlardan psikolojik danışmanlık ve terapi desteği almamız önemlidir.

Farklı seçenekleri araştırmak: Şiddet sonrası şifa bulma süreci düz bir süreç değildir, inişli çıkışlıdır. Bazen kısa, bazen uzun sürebilir; çıkışlar kadar inişler de gerekebilir. Elbette sürekli güçlü kalmaya çalışmak zorunda değiliz. Ve yeniden hatırlayalım; yalnız değiliz. Biz farkında olmasak bile, bize destek sağlayacak farklı alternatifler de bulunabilir. Bunları araştırmak, nelerin bize iyi geldiğini keşfetmemize ve güçlenmemize yardımcı olabilir. Örneğin yasal şikayette bulunmak istemiyorsak, anonim kalabilecek bildirim seçeneklerini araştırabiliriz (Harrasmap haritası, sivil toplum kuruluşlarının raporladığı çalışmalar vb.). Bunun yanı sıra; kendi kendimize uygulayabileceğimiz öz-yardım seçenekleri ve egzersizler denemek, dayanışma içeren etkinliklere katılmak, bize iyi geldiğini düşündüğümüz sosyal ilişkiler yürütmek; farklı destek ve dayanışma biçimleri, çalışmak istediğimiz bir iş, çeşitli spor ve sanat aktiviteleri, bir ünlünün hayat hikayesinden destek almak, öz-savunma seçenekleri gibi bir çok sağaltıcı aktivite de mümkün.

Being subjected to violence is an unexpected and unusual situation. Confusion, not knowing what to do, after violence is natural. We are not alone or helpless in case of sexual assault. In our own circumstances, we can form many support mechanisms for our needs, or ask for support in order to form them. In addition to the self-help steps and the support we receive from our friends and acquaintances, we can consider a variety of options, including services we can enjoy as a right such as medical support, psychological support, and reporting the incident of violence to the authorities.

Following sexual violence, there are things that we can do:

Believing in ourselves: As survivors of sexual violence, we may opt to doubt ourselves, blame ourselves and hold ourselves accountable in order to to make sense of what is going on, or to “not let it happen again” , or because of the influence of false beliefs in the society (“the stereotypical and expected behaviors” attributed to the persons who are subjected to sexual violence etc.). This can lead us to deny the violence we have been subjected to. When we feel this way, we can often remind ourselves that we are not responsible for the violence under any circumstances and that we never deserve the violence. The fact that we sometimes cannot find the support we expect even from our family does not mean that what we are experiencing is not in fact a violence or it is our fault. The emotions felt by each person after violence, the way of expressing these feelings and the method of dealing with these are different. Our reactions and behaviors cannot be the criteria for the persons in believing us. It is important that we believe in ourselves and define the event we experienced as the violence.

Telling someone you trust:  It is possible to disclose the violence we experienced to someone we trust and ask for their support. This person can be a relative or a professional. The act of sharing itself will help support us emotionally. The process we experience after violence is not a burden we have to carry or deal with alone. We can share the knowledge to the extent we want with the person(s) we choose. We can request that they just listen, or give us advice, or, accompany us, or support us in any other way we choose. We can best identify who can be the persons we trust. Sharing with someone you trust.

Receiving healthcare support:  Undergoing a post-violence medical examination is supportive, whether there is a physical injury or not. The situations such as battery, internal injury, sexually transmitted diseases, unwanted pregnancy, etc. that we are not aware of can be identified, prevented or cured on time. Psychological evaluation and physical examination are both extremely important. In addition, the healthcare institution like hospitals can ensure the collection and documentation of evidence in a timely manner, even if we have not yet decided to report violence to the police or other authorities. In every situation, we must make our own health a priority.

Reporting the violence: Sexual violence is not our fault. It is the fault and crime of the perpetrator. If we have been subjected to sexual assault, it is our most fundamental right to file a formal complaint. After sexual violence, we are not alone; we are not the ones who should feel ashamed and have to hide. There are institutions obliged to provide support and there are professionals providing right services for the survivors in Turkey. In Turkey, there is strong civil society, social media, and public opinion support for survivors. Regardless of how the legal process develops, seeking justice can be an empowering process, even though it may occasionally also feel frustrating.

Supportive counseling: Getting a professional support to improve the skills to cope with the negative effects of sexual violence or assault on us can be more supportive than we think. We may experience trauma as shown in strong emotional changes, unrelated stimuli triggering memories of the violence, flashbacks, post-traumatic stress disorder, and depression. In our way of healing after a traumatic experience such as sexual violence, it is important that we get psychological counseling and therapy support from experts who will not judge us, whom we can trust, and who are experienced dealing with cases of sexual violence.

Exploring different options:  The process of healing after violence is not a straight-line process, rather one that fluctuates. Sometimes it can be short, sometimes long; there are the ups as well as the downs. Of course, we do not have to try to be strong all the time. We should also remember again that we are not alone. Even if we are not aware of it, there may be different alternatives to support us. Exploring the options can help us discover what is good for us and how to become stronger. For example, if we do not want to file a formal criminal complaint, we can investigate options for anonymous reporting (Harassment map: Harrasmap, studies and reports of NGOs, etc.). In addition, there are a variety of healing activities available to us such as using self-help resources and exercises that we can do by ourselves, participating in activities involving solidarity, engaging social relationships that we think are good for us, seeking out different forms of support, pursuing jobs we want, participating in various athletic and artistic activities, getting support from a celebrity’s life story, and learning self-defense.

Maruz bırakıldığınız taciz/tecavüzle ilgili başvuru yapmak oldukça kişisel bir karardır ve bu karar sadece size aittir. Eğer yaşadığınız durumla bir daha yüzleşmek/karşılaşmak istemiyor ya da henüz hazır hissetmiyorsanız kendinize zaman tanıyın, önceliği fiziksel ve ruhsal açıdan iyi olmanıza verin. Kendinizi ve ihtiyaçlarınızı dinleyin.  Ve unutmayın şikayetçi olmamanız suçlu olduğunuz ya da yaşadığınızın gerçek olmadığı anlamına kesinlikle gelmez! Biz size inanıyoruz.

Cinsel şiddet hakkında konuşmak, özellikle kendi cinsel şiddet deneyiminiz hakkında konuşmak, birilerine açılmak çoğunlukla zorlayıcıdır. Hangi şekilde olursa olsun ‘adalet’i arama kararını vermek oldukça tetikleyici (travmatik bir olayın yaratmış olduğu bir tepki yapısını -duygu, düşünce, davranış vb.- harekete geçiren uyaranlar) bir süreci başlatabilir fakat olayla ilgili iyi bir kapanış süreci yaşamınıza, güçlenmenize, hayatınızla ilgili kontrol hissini geri kazanmanıza da yardımcı olabilir. Mevcut başvuru sistemi ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmanız bilinmeyenlerin kaygısını azaltmanıza ve daha hazırlıklı olmanızda fayda sağlayabilir.

Şikayetçi olmakla ilgili kaygı duyuyor olmanız son derece doğal. Yalnız değilsiniz. Kafanızdaki bazı sorularınıza cevap olabilecek açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz.

"Fail saldırıya teşebbüs esnasında korktu kaçtı.."
Cinsel saldırıya teşebbüs etmek de oldukça ciddi yaptırımları olan bir suçtur ve şikayetçi olunabilir.

"Faili tanıyorum.."
Cinsel saldırıların çoğunluğunun hayatta kalanın tanıdığı ve çoğu zaman da güvendiği kişiler tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Kim tarafından gerçekleşirse gerçekleşsin cinsel saldırı bir suçtur ve cezası vardır. Fail yakınınız, sevgiliniz, kocanız ya da akrabanız, komşunuz, iş arkadaşınız olabilir.

"Fail ile geçmişte ilişkim vardı ya da hala ilişki içindeyim"
Geçmişte bir cinsel davranışa onay vermiş olmanız o kişinin gelecekteki davranışlarına da onay verdiğiniz anlamına gelmez. İstemediğiniz halde onayınız olmadan gerçekleşen cinsel davranışlar cinsel suçtur ve şikayetçi olabilirsiniz.

"Bedenimde fiziksel izler oluşmadı, yeterli delilin olmayacağından korkuyorum"
Cinsel saldırıların birçoğunda dıştan görülen fiziksel yaralanmalar gerçekleşmeyebilir. Bu yüzden olası içsel yaralanmalar için bir sağlık kuruluşuna gitmeniz ve muayene olmanız oldukça önemlidir. Olası DNA örneklerinin toplanabilmesi için de bu muayene oldukça önemlidir. Deliller kıyafetinizde de bulunabilir.  

"Başvuracağım yerdeki kişilerin bana inanmamasından korkuyorum"
Cinsel şiddetle ilgili yaygın yanlış inanışlar/mitler nedeniyle böyle bir tavırla karşılaşma riskinin olduğunu biliyoruz. Fakat başkalarının inanmaması  sizin yaşadığınızın gerçek olmadığını göstermez. Biz size inanıyoruz. Başvuru yapmadan önce size beklediğiniz desteği verecek bir STK ile görüşmek ya da başvuruyu güvendiğiniz bir yakınınızla birlikte yapmak sizi güçlendirebilir.

"Bazı şeyleri farklı yapsaydım bu başıma gelmezdi. Başkalarının da beni suçlamasından korkuyorum..."
Onayınızın olmadığı her türlü cinsel davranış cinsel şiddettir. Şiddet sizin yaptıklarınız ya da yapmadıklarınızla ilgili değildir ve tamamen failin suçudur.

"Başvuru yaparsam her şey olduğundan daha kötü olacak."
Toplumsal öğretilerin bedenlerimize ve cinsiyetlere yüklediği anlamlar, 'namus' gibi kavramlar cinsel şiddeti diğer şiddet türlerinden farklı bir yere koymamıza ve başımıza en büyük felaketin geldiğini düşünmemize neden olabilir. Maruz bırakıldığınız şiddet diğer şiddet türleri gibi yasalarda karşılığı olan bir suçtur, cezası vardır, ispat edilmesi gerekir ve delil toplanması bu sürecin bir aşamasıdır. Unutmayın bu asla ve asla sizin suçunuz değil!

Filing a criminal complaint about the abuse/rape you have been subjected to is a very personal decision and it is solely your decision. If you do not want to face/confront the situation you experienced again or if you do not feel ready yet, give yourself time—make your physical and spiritual well-being your first priority. Listen to yourself and your needs. And remember that just because you do not file a complaint does not mean that you are guilty or that your experiences are not real! We believe you.

Talking about sexual violence, especially about the sexual violence we faced, and disclosing it to someone else is often not easy. The fact that the decision to seek “justice” in whatever form and have to explain the incident repeatedly can be a challenging process for us. However, this decision can also help us regain a sense of control over our lives, of empowerment and of positive closure by bringing the incident to a definitive conclusion. Having information about the current system and processes for filing a criminal complaint can be effective in reducing worries about unfamiliar situations and feeling more prepared.

It is natural that you are worried about filing a complaint. You are not alone. You can find explanations below that may provide answers to some of your questions in mind.

“The perpetrator got scared while attempting to attack me and ran away...”
Attempting sexual assault is also a crime upon which serious criminal punishments are imposed and it is possible to file a complaint in that regard.

“I know the perpetrator ...”
We know that the majority of sexual assaults are perpetrated by people whom the survivor knows and often whom he or she trusts. Sexual assault is a crime and punishable regardless of who the perpetrator is. The perpetrator might be your relative, loved one, spouse or relative, neighbor, or colleague.

“I had a relationship with the perpetrator in the past, or I have still a relation with the perpetrator”
Just because you have consented to a sexual act in the past does not mean that you approve all of that person’s future behaviors. Unwanted sexual behavior without your consent is a sexual offence and you can still file a criminal complaint related to incidents related to some with whom you have or have had a relationship.

“There are no physical scars on my body, I am afraid that there will not be enough evidence”
External physical injuries may not occur in most sexual assaults. Therefore, it is very important that you go to a healthcare facility and be examined for possible internal injuries. This examination is also very important in order to collect possible DNA samples. Evidence can also be collected from your clothing. 

“I am afraid that the people where I will apply will not believe me”
We know that there is a risk of this kind of reaction due to common misconceptions/myths/false beliefs about sexual violence. However, the fact that the others do not believe you does not mean that your experience is not real. We believe you. Before filing a criminal complaint, meeting with an NGO that will give you the support you expect or going to the police or prosecutor with a relative you trust can empower you.

“If I had done something differently, it would not have happened. I am afraid that others will blame me...”
Any sexual behavior that you do not consent to is sexual violence. Violence is not about what you did or did not do and is entirely the offence of the perpetrator.

“If I file a complaint, everything will be worser”
The meanings that society attributes to our bodies and genders, and the concepts such as “honor” and “purity”, may cause us to consider sexual violence different from other forms of violence and cause us to think that what we experience is the greatest disaster. The violence you are subjected to is a crime pursuant to the laws like other forms of violence and punishable, it needs to be proven and the collection of evidence is a stage of this process. Remember, this is never, ever your fault!

Başvuru yapabileceğiniz süre cinsel saldırının türüne ve maruz bırakılanın yaşına göre farklılık göstermektedir. Ceza Kanunua göre cinsel taciz, basit cinsel saldırı, eşe karşı işlenen tecavüz ve cebir tehdit veya hile olmaksızın 15 yaşından büyük çocukla cinsel ilişkiye girilmesi suçu şikayete bağlıdır*. Bu suçlarda şikayet süresi 6 ay olup, bu süre, failin kim olduğunu bildiğiniz ya da öğrendiğiniz günden itibaren başlar ve her halde dava zamanaşımı** süresini geçmemelidir. Şikayete tabi cinsel suçlarda en kısa dava zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu düşünüldüğünde, şikayet süresi, olay gerçekleştikten EN AZ 8 yıl içinde failin kim olduğunu bildiğiniz ya da öğrendiğiniz günden itibaren 6 aydır. Bununla birlikte, tecavüz, nitelikli cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının soruşturulması şikayete bağlı olmadığından bir şikayet süresi de yoktur ve dava zamanaşımları 15 ila 30 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Konuyla ilgili en doğru cevabı alabilmek için bir avukata başvurmanız en doğrusu olacaktır.

* Şikayet suçtan zarar gören kimsenin, failin cezalandırılmasını Cumhuriyet Başsavcılıklarına, kolluk birimlerine, valilik, kaymakamlık ya da mahkemeye giderek failin cezalandırılmasını istemesidir. Bu istek süre dahil diğer gerekliliklere uygun şekilde dile getirilmediği sürece adli makamlar kendiliğinden herhangi bir şekilde harekete geçemeyecektir. Hukukumuzda adli makamların harekete geçmesinin suçtan zarar görenin şikayetine bağlı olduğu suçlara da şikayete tabi suçlar denmektedir.
** Dava zamanaşımı, suçun işlenmesinden belli bir süre geçtikten sonra hala ceza dava açılmamış veya açılmışsa da süresi içinde sonuçlandırılmamış olduğu hallerde, artık davanın açılamayacağı açılmışsa da failin cezalandırılmayacağını ifade eden bir ceza hukuku kurumudur.

The length of time allowed under a statute of limitations varies depending upon the nature and severity of the offense, i.e. the form of sexual assault and the age of the person been exposed to it. According to the Turkish Penal Code, the crimes of sexual harassment, basic sexual assault, rape against the spouse and sexual intercourse with a child older than 15 without duress, threat or ruse are “subject to complaint”.* In the case of these offences, the complaint must be made within six months, provided that the limitation period has not expired, such period shall begin on the date on which the person entitled to file a complaint has knowledge of—or is informed of,—the act or knows—or is informed of—the identity of the perpetrator **. Considering that the shortest statue of limitation period for sexual offences is 8 years, the complaint period is 6 months from the day you are informed or learn the identity of the perpetrator is at least within 8 YEARS after the incident occurred. However, as the investigation of crimes of rape, aggravated sexual assault and child molestation is not subject to complaint, there is no complaint period, and the statute of limitations varies from 15 to 30 years. It would be best to consult a lawyer to get the most accurate answer on the subject.

* Filing a complaint means that a request has made by the person who has been harmed by the crime for the perpetrator be punished by going to the Chief Public Prosecutor’ Office, law enforcement units, governorship, district governorship or court. Unless this request is made in accordance with the requirements, including time limits and others, judicial authorities will not automatically take any action. In our legal system, the crimes in which the action of judicial authorities depends on the complaint of the person harmed by the crime are called “crimes subject to complaint.”
** A statute of limitations is a law that forbids prosecutors from charging someone with a crime that was committed more than a specified number of years ago, if the criminal case has not been filed or concluded in due time after a certain period of time following the commission of the crime.

Anket Questionnaire

Bu yazıyı yararlı buldunuz mu?

Did you find this text helpful?

Bu yazıdaki bilgilerden sonra kendimi daha az yalnız hissediyorum.
I feel less alone after the information on this post.

* Yorumunuza kişisel bilgileri eklemenize gerek yoktur, bu anket anonimdir.

Cevaplarınız başarıyla eklendi! Your answers are added successfully!
Size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerezleri kullanıyoruz. Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz. We use cookies to provide you with a better service. Click for the Cookie Clarification Text. If you continue to use this site, you agree to our Privacy and Cookie Policy.