Eğer bu sayfayı hızlıca kapatmanız gerekiyorsa, bu alana tıklayabilirsiniz. Google arama motoruna yönlendirilirsiniz. Click here to rapidly close this page. The page will be forwarded to Google homepage.
HIZLI QUICK
ÇIKIŞ ESCAPE
METNİ BÜYÜT LARGER TEXT
METNİ KÜÇÜLT SMALLER TEXT

Site HakkındaAbout the Website

Bu web sitesi taciz, tecavüz, çocuklukta yaşanan cinsel istismardan hayatta kalan yetişkinler için oluşturulmuştur.  Cinsel şiddet sonrası şifa bulma sürecimizde ihtiyaç duyabileceğimiz çeşitli bilgiler içerir. 

Cinsel şiddetle ilgili genel bilgiler, şiddeti bildirme ve destek alma sürecinde ihtiyaç duyabileceğimiz hastane, karakol ve benzeri süreçlerle ilgili bilgiler, kendimizi sağaltma sürecinde faydalanabileceğimiz öz yardım bilgileri ve diğer kaynaklar gibi...

csdestek.org ayrıca İstanbul Cinsel Şiddet Destek Birimleri'nin bulunduğu bir hizmet haritası içerir. Bu haritada cinsel şiddet türlerinden hayatta kalanların destek ve hizmet alabilecekleri çeşitli kurum ve birimlerin verdikleri hizmetler ve iletişim bilgilerine ulaşılabilir. 

csdestek.org cinsel şiddetten hayatta kalanların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır ve taciz, tecavüz, çocuklukta yaşanan cinsel istismardan hayatta kalanları bilgilendirmeyi amaçlar. 

csdestek.org; cinsel şiddet veya farklı şiddet türleri sonrasında destek arama, şiddeti bildirme süreci, şiddet sonrası bizi zorlayan süreçlerle baş edebilme gibi konuların yanı sıra İstanbul'da şiddet sonrası başvurulabilecek destek birimleri ile ilgili bilgiler ve çeşitli kaynaklar içermektedir.

csdestek.org'da cinsel şiddet ve cinsel istismar konusunda ihbar veya başvuru yapmak için değil, hayatta kalanların başvuru ve şifa sürecini kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Sitede bulunan haritadan, cinsel şiddet ve cinsel istismar durumlarında başvurulabilecek adli kurumlar, sosyal hizmet merkezleri, sivil toplum kuruluşları, sağlık kurumları, emniyet birimleri, telefon hatları ve üniversitelerin komisyon, birim ve komiteleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu kurumların hizmet alanları, iletişim bilgileri ve çalışma saatlerine de harita üzerinden ulaşabilirsiniz.

Harita sadece İstanbul dahilinde bulunan birimleri içermektedir. Ulaşamadığınız, yanlış veya eksik bilgi içeren birimlerle ilgili bize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Hayatta kalanların nitelikli hizmet ve destek aldıklarını düşündüğünüz ancak haritada bulunmayan birimler varsa bize önerebilirsiniz. Ulaşabildiğimiz, bizimle iş birliği yapan veya bize bilgi veren birimleri haritaya ekleyebiliriz.

csdestek.org cinsel şiddetle veya cinsel istismarla ilgili destek ve danışmanlık hizmeti veren, cinsel şiddet alanında hukuk, psikolojik rehberlik ve danışmanlık, sağlık, adli tıp hizmeti veren meslek uzmanlarına yönelik tasarlanmamıştır. Ancak sitedeki bilgilerden meslek uzmanları ve herkes faydalanabilir.

Bu web sitesi, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin 2018 yılında yürüttüğü “Destek Sistemi Nerede?” Projesi kapsamında oluşturulmuştur.


Proje Hakkında

Destek Sistemi Nerede Projesi (1 Şubat-31 Aralık 2018) İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul’un desteğiyle şubat ayında yürütmeye başladığımız 'Destek Sistemi Nerede? Projesi'yle; cinsel şiddete maruz bırakılan kişilerin “Cinsel şiddete maruz kaldım, ne yapmalıyım? Kimlerden, hangi kurumlardan destek veya hizmet alabilirim? Nerelere, nasıl başvurabilirim?” gibi sorularına cevap vermeyi amaçladık. Saha araştırması kapsamında alanda çalışan 3 avukat, 6 sağlık çalışanı, 1 hakim, 3 adli tıp uzmanı olmak üzere toplam 13 uzman; KADAV (Kadınlarla Dayanışma Vakfı) ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı olmak üzere 2 Sivil Toplum Kuruluşu (STK); Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CİTÖK) ve Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Birimi (CTSÖB) olmak üzere 2 üniversite birimi; Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Marmara Çocuk Koruma Birimi, Gayrettepe Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Asayiş Büro Amirliği ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile görüşmeler gerçekleştirildi. 

Proje kapsamında; İstanbul’da cinsel şiddet başvurularına hizmet veren kamu kurumlarından ve destek sağlayan sivil kurumlardan ulaşabildiğimiz veya bize bilgi vermeyi kabul eden 6 üniversite birimi, 36 sosyal hizmet merkezi, 7 sivil toplum kurumu, 4 telefon hattı, 4 adli yardım birimi, 80 emniyet birimi, 22 hastane, 4 Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) olmak üzere 163 birimin hizmet bilgilerini bir araya getirdik. csdestek.org web sitesiyle kişilerin hakları olan destek ve hizmete ulaşabilmelerini kolaylaştırabilecek bilgileri bir araya getirmeye çalıştık. 

15-16 Eylül 2018 tarihlerinde, Berlin’de gerçekleşen MitSprache – Cinselleştirilmiş Şiddet Sonrası Hayatta Kalanlardan Hayatta Kalanlar ve Destekçileri için düzenlenen Kongre'ye katıldık ve CŞMD olarak katkı sunduk. Berlin'de LARA Tecavüz Kriz Merkezi, Transformative Justice Kollektiv Berlin ve Wildwasser Tecavüz Kriz Merkezi Selbshilfe & Beratung gruplarını ziyaret ederek bilgi aldık, görüş alışverişinde bulunduk ve hayatta kalanlar için hazırlanan materyalleri inceledik.

1 Aralık 2018'de Türkiye’de cinsel şiddet destek birimlerine yönelik kapasite ve hizmet niteliğinin tartışılması amacıyla meslek uzmanlarını bir araya getirdiğimiz bir panel düzenledik. İki oturumdan oluşan panelin ilk oturumunda İstanbul'da cinsel şiddet sonrası hayatta kalanlara yönelik destek sistemi ve hizmet standartlarını; İstanbul Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nden Esem Karaburç, İstanbul Koza ŞÖNİM Müdürü Nermin Fügen Özer, Kadınlara Hukuki Destek Merkezi'nden (KAHDEM) avukat Habibe Yılmaz Kayar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin katılımıyla, çok disiplinli bir perspektiften tartışmaya açtık.

İkinci oturumda, cinsel şiddetten hayatta kalanlarla dayanışan ve çeşitli destek çalışmaları yürüten sivil toplum örgütleri ile birlikteydik. KADAV'dan Esin Epli destek çalışmalarını, Mor Çatı'dan Zuhal Güreli Mor Çatı Kadın Danışma Merkezi'ni, SPoD'dan Hatice Demir ve Mustafa Sarıyılmaz LGBTİ+ Danışma Hattı'nı, Sen de Anlat Dayanışma Platformu'ndan Gizem Dikmen Sen de Anlat HarrassMap sitesini, Boğaziçi Üniversitesi'nden Cemre Baytok CİTÖK'ü (Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu'nu) anlatarak biz hayatta kalanlara yalnız ve çaresiz olmadığımızı ve dayanışmanın önemini yeniden hatırlattılar. Panelin tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.


Bu web sitesi İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul desteği ile "Destek sistemi Nerede?" Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Burada dile getirilen görüşler İsveç Başkonsolosluğu-İstanbul’un resmi görüşlerini yansıtmaz. Burada verilen bilgi ve sunulan görüşlerin tüm sorumluluğu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne aittir.

  This website has been created for adults who are the survivors of abuse, rape, and childhood sexual abuse. It contains various information that we may need in our healing process after experiencing sexual violence. 

  This website includes general information about sexual violence, hospitals, police stations and other law enforcement agencies, processes that we go through to report violence we experienced, where we can get getting support, how we can best self-help, and many other resources that we can use in the process of for support and self-help that are useful in the recovery process can be found here...

  csdestek.org also includes a service map consisting of Istanbul Sexual Violence Support Services. On this map includes contact information for various institutions and organizations that survivors of sexual violence can get support and services from.  

  I Can Request Support- It is ok to request support- csdestek.org

  csdestek.orgwas developed taking into account the needs of the survivors of sexual violence and its aim is to inform survivors of abuse, rape and childhood sexual abuse and help them find resources. 

  csdestek.org; includes information and various resources on issues such as seeking support following sexual violence or different forms of violence, the process of reporting violence, coping with challenge that we live with after experiencing violence, as well as support services that can be contacted following violence in Istanbul.

  csdestek.orgis not intended to report sexual violence and sexual abuse, but rather to facilitate the reporting and healing and recovery processes of survivors. From the map located on the website, you can get detailed information about law enforcement organizations, social service centers, non-governmental organizations (NGOs), healthcare organizations, police units, telephone lines and commissions, organizations and committees of universities that can contactedin cases of sexual violence and sexual abuse. You can also find the service areas, contact information and working hours of these institutions on the map.

  The map only includes organizations located only in Istanbul. You can give us feedback about organizations that you cannot reach or listings contain incorrect or incomplete information. If there are organizations where you believe survivors can receive qualified service and support but are not yet included on the map, please contact us and suggest them. We can add organizations to the map that we can reach, that cooperate with us or that give us information.

  csdestek.org is not designed for professionals who provide support and counseling regarding sexual violence or sexual abuse, legal, psychological guidance and counseling, healthcare and forensic medicine services in the field of sexual violence. However, these professionals, like the general public, may still benefit from the information on the website.

  This website is created within the scope of “Where is the Support System?” Project conducted by the Association for Struggle Against Sexual Violence in 2018.


  About The Project

  With the “Where is the Support System?” Project (1 February-31 December 2018) which we started to implement in February with the support of the Consulate General of Sweden-Istanbul, we aimed to provide answers to the questions of the survivors of sexual violence such as “I was subjected to sexual violence, what can I do now?”, “From whom and where can I get support?”, “Where and how can I get in touch with them?”. Association for Struggle Against Sexual Violence have conducted various interviews with thirteen professional experts including three lawyers working in this field, six healthcare professionals, one judge, three forensic experts and with the cooperation of two NGOs including KADAV (Women's Solidarity Foundation) and Mor Çatı (Purple Roof) Women's Shelter Foundation and two university commissions, namely Boğaziçi University’s Sexual Assault Prevention Commission (CİTÖK) and Istanbul Bilgi University’s Organization for the Prevention of Sexual Harassment and Assault (CTSÖB) with additional guidance from other institutions, such as the Rasimpaşa Social Service Center, the Marmara Child Protection Unit, the Gayrettepe Public Security Branch Office on Combating Domestic Violence and Violence Against Women and ŞÖNİM (Violence Prevention and Monitoring Center).  

  Within the scope of the project, we gathered the information on the services provided by 163 organizations that we could reach from public institutions getting reports of sexual violence and non-governmental organizations that provide support in Istanbul, including six organizations on university campuses, thirty-six social service centers, seven non-governmental organizations, four hotlines, four legal aid societies, eighty law enforcement units, twenty-two hospitals and four Child Monitoring Centers (ÇİM). With csdestek.org website, we tried to together and organize all the information that can help people access the support and service they deserve. 

  We attended and presented at the MitSprache – Congress held for Survivors of Sexual Violence and Their Supporters that took place in Berlin on 15-16 September 2018 and we provided contributions there as CŞMD. In Berlin, we visited and consulted with the LARA Rape Crisis Center, the Transformative Justice Kollektiv Berlin and the Wildwasser Rape Crisis Center Selbshilfe & Beratung groups, exchanging opinions and shared experiences as well as observing observe the materials these groups prepared for survivors.

  We organized a panel on December 1st, 2018, where we brought together a range of experts to discuss the capacity and quality of support services for survivors of sexual violence in Turkey. In the first of two session of the panel focused the support system and service standards for survivors of sexual violence in Istanbul and featured Esem Karaburç from the Istanbul Public Security Office on Combating Domestic Violence and Violence Against Women, Nermin Fügen Özer the Director of Istanbul Koza ŞÖNİM, attorney Habibe Yılmaz Kayar from the Legal Support Center for Women (KAHDEM), Dr. Şebnem Korur Fincancı the Head of Forensic Medicine Department of Istanbul University’s Faculty of Medicine and Prof. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin from Forensic Medicine Department of Istanbul University Faculty of Medicine; engendering a wide-ranging discussion with a multidisciplinary perspective.

  In the second session, we were joined by non-governmental organizations that provide solidarity through various support programs and activities for survivors of sexual violence. Esin Epli from KADAV explained support studies, Zuhal Güreli from Mor Çatı explained the Women’s Counseling Center of Mor Çatı, Hatice Demir and Mustafa Sarıyılmaz from SPoD explained LGBTI+ Counseling Line, Gizem Dikmen from Sen de Anlat Solidarity Platform explained Sen de Anlat’s HarrassMap, Cemre Baytok from Boğaziçi University explained CİTÖK (Sexual Assault Prevention Commission), and they reminded us that, as the survivors, we are not alone and desperate and also the importance of solidarity. You can view the video of this panel on our YouTube Channel (in Turkish).


  This website is supported by the Consulate General of Sweden-Istanbul within the scope of “Where is the support system?” Project. The views expressed here do not necessarily reflect the views of the Consulate General of Sweden-Istanbul. The information and opinions presented here are the sole responsibility of Association for Struggle Against Sexual Violence.

   Anket Questionnaire

   Bu yazıyı yararlı buldunuz mu?

   Did you find this text helpful?

   Cinsel şiddet ile ilgili bilgim arttı.
   My knowledge of sexual violence has increased.
   Bu yazıyı sizin için nasıl daha yararlı hale getirebiliriz? (İsteğe bağlı)
   How can we make this post more useful for you? (Optional)

   * Yorumunuza kişisel bilgileri eklemenize gerek yoktur, bu anket anonimdir.

   Cevaplarınız başarıyla eklendi! Your answers are added successfully!
   Size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerezleri kullanıyoruz. Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz. We use cookies to provide you with a better service. Click for the Cookie Clarification Text. If you continue to use this site, you agree to our Privacy and Cookie Policy.