Eğer bu sayfayı hızlıca kapatmanız gerekiyorsa, bu alana tıklayabilirsiniz. Google arama motoruna yönlendirilirsiniz. Click here to rapidly close this page. The page will be forwarded to Google homepage.
HIZLI QUICK
ÇIKIŞ ESCAPE
METNİ BÜYÜT LARGER TEXT
METNİ KÜÇÜLT SMALLER TEXT

Harita HakkındaAbout the Map

İstanbul Birimler Haritası nedir?What is Istanbul Support Services Map?

İstanbul Birimler Haritası, İstanbul’da şiddet sonrası destek hizmetleri veren birimleri gösteren haritadır. Harita bu birimlerin adresleri, telefonları, çalışma saatleri ve verdikleri hizmetlerle ilgili detaylı bilgileri de içermektedir.

Istanbul Support Servıces Map is the map showing the government agencies, non-governmental charity organizations, civil society groups, and other institutions that provide post-violence support services in Istanbul. The map also includes detailed information about the addresses, phone numbers, working hours of these groups and types of support that each can provide.

İstanbul Birimler Haritasında hangi destek birimleri var?What kind of support is available on the Istanbul Support Services Map?

İstanbul Birimler Haritasında cinsel şiddet sonrası şiddete maruz bırakılan kişilerin başvurabilecekleri hukuk birimleri, sağlık birimleri, sosyal hizmet birimleri, emniyet birimleri ve telefonla hizmet veren hatlar bulunur. Bunun yanısıra, İstanbul’da bulunan bazı üniversitelerde açılmış ve yalnızca o üniversitenin mensuplarına hizmet veren cinsel saldırı/cinsel taciz başvuru birimleri de haritada bulunmaktadır. Haritada;

 • Adli Yardım Büroları, İstanbul Barosu birimleri
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sosyal hizmet merkezleri
 • İstanbul Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)
 • Belediyelere bağlı sosyal hizmet birimleri, danışma merkezleri
 • Destek ve danışmanlık hizmeti veren sivil toplum kuruluşları
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Polis birimleri (Ev içi şiddet Asayiş Birimleri ve Çocuk Şube Amirlikleri)
 • Telefonla danışmanlık, yönlendirme veren başvuru hatları, ALO Hatlar
 • Üniversite Cinsel Şiddeti Önleme Birimleri

gibi birimler bulunur.

Türkiye’de henüz cinsel şiddet kapsamında destek ve hizmet veren “özel birimler”* kurulmamıştır. Sadece çocuklara yönelik cinsel istismar kapsamında “Çocuk İzlem Merkezleri” bulunmaktadır. Tecavüz, taciz, ısrarlı takip, kaçırılma-alıkonma, çocuklukta yaşanan cinsel istismar gibi şiddet türleri konusunda yetişkinlere hizmet veren birimler ve tek kapı sistemi henüz bulunmamaktadır.

* Cinsel şiddet konusunda uzmanlaşmış, cinsel şiddet türlerine özel araştırma yapan, delil toplayan ve destek hizmeti veren birimlerdir. Örneğin Tecavüz Kriz Merkezleri, Cinsel Şiddet Danışma Merkezleri, Cinsel Suçlar Birimleri (savcılık ve polis birimleridir), sadece cinsel şiddet  başvurularını alan yönlendirme ve danışma hatları gibi…

On the Istanbul Support Services Map, there are legal organizations, healthcare institutions, social services, law enforcement agencies and hotlines that persons who are subjected to violence can contact following sexual violence. In addition, there sexual assault / sexual harassment organizations on some university campuses which serve only the members of that universities and which are also included on the map. On this Map, there are support services such as:

 • Legal Aid Offices, a unit of Istanbul Bar Association
 • Social service organizations and counseling centers operated by the municipal and borough governments.
 • Istanbul Violence Prevention and Monitoring Center (ŞÖNİM)
 • Social service organizations and counseling centers operated by the municipal and borough governments.
 • Non-governmental organizations (NGOs) providing support and counseling services
 • Training and Research Hospitals
 • • Law enforcement agencies (particularly the Directorate General of Security Public Security Branch Office on Combating Domestic Violence and Violence Against Women and also Children’s Branch Offices)
 • Hotlines, phone lines providing telephone counseling and guidance, Hotlines
 • Sexual Violence Prevention organizations on university campuses

There are no “special units*” in Turkey which solely provide support and services within the scope of combatting sexual violence. There are, however, “Child Monitoring Centers” regarding sexual abuse against children. There are, however, no organizations that follow the “one front door” model gathering under one roof all the services necessary for adults who have experienced some form of violence such as rape, harassment, stalking, abduction-retention, childhood sexual abuse.

* Organizations that specialize in combatting sexual violence, conduct specific research on forms of sexual violence, collect evidence and provide support services. For example, Rape Crisis Centers, Sexual Violence Counseling Centers, Sexual Crimes Units (prosecution and police units), hotlines for referrals and providing advice that only receive calls regarding sexual violence.

İstanbul Birimler Haritasında İstanbul’daki bütün birimleri bulabilir miyim?Can I find all the support services available in Istanbul on the Istanbul Support Services Map?

Hayır. İstanbul Birimler Haritasında bütün polis ve jandarma merkezlerini, bütün hastaneleri, bütün STK’ları ve tüm ilgili birimleri bulamayabilirsiniz. csdestek.org şiddet/cinsel şiddet başvurularını alan, kendisine yönlendirme yapılan, konuyla direkt ilgili emniyet, sağlık birimleri ve benzeri birimleri haritaya dahil etmiştir. Haritada csdestek.org’un haberdar olduğu, ulaşabildiği ve hizmet bilgilerini alabildiği birimler bulunmaktadır. Ancak henüz görüşme sağlanamayan ve bazı bilgilerine internetten ulaşılabilen kamu kurumlarının da bir kısmı haritada yer almaktadır.

No. You may not find all police and gendarmerie centers, all hospitals, all NGOs and all relevant organizations on the Istanbul Units Map. csdestek.org includes on the map the police centers, healthcare units and similar institutions that receive and refer complaints of violence/sexual violence. On the map, there are institutions that csdestek.org is aware of, can access and responded to our question for service information. In addition, there are select reliable institutions that have not yet been interviewed and whose can be accessed on the internet that are also included on the map.

Harita güncel mi? Ne zaman hazırlandı?Is the map up to date? When was it prepared?

İstanbul Birimler Haritası 2018 yılı boyunca bilgisi toplanabilen birimler eklenerek hazırlanmış ve 8 Mart 2019’da yayımlanmıştır. Bu birimlerin adres ve hizmet bilgileri zamanla değişebilir. Haritanın yılda bir kez güncellenmesi ve haritaya belli aralıklarla yeni açılan veya bilgilerine ulaşılan birimlerin eklenmesi planlanmaktadır. 
Birimler Şubat 2020'de güncellenmiştir.

Istanbul Support Services Map was prepared by adding institutions and organizations whose information was able to be collected throughout 2018 and was first published on 8 March 2019. Address and service information of these organizations may change over time. The plan is to update the entire map once a year and to add newly opened or accessed units to the map periodically. The information of the units was lastly updated in February 2020.

Neden sadece İstanbul’daki birimler var? Diğer illerdeki birimlere nasıl ulaşabiliriz?Why are there only support services in Istanbul? How can we reach support services in other cities and provinces?

Cinsel Şiddet Destek Birimleri öncelikle çalışmayı yürüten ekibin bulundukları il olan İstanbul’daki birimlerin haritalandırılması ile başladı. İstanbul’da bulunan bakanlık, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, sağlık birimleri ve benzeri birimler ile bu birimler aralarında varsa ilişkilenme, iş birliği, koordinasyon da araştırıldı. İstanbul Birimler Haritası bir pilot çalışma olduğundan, haritanın faydalanıcılar tarafından kullanımı, işlevselliği ve güncelliği izlenerek diğer iller için de benzer haritaların oluşturulması planlanmaktadır. Haritanın yazılımı ve alt yapısı tüm illeri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sexual Violence Support Services study was started with the goal of mapping of the services available in Istanbul, the province where the team conducting the study is located. The team also investigated relations, cooperation and coordination between the ministries, municipalities, non-governmental organizations, healthcare organizations, and similar institutions in Istanbul. Since the Istanbul Support Services Map is a pilot study, the plan is to create similar maps for other provinces by monitoring the usage, functionality and updated status of the map. The software and infrastructure of the map has been prepared to cover all provinces.

Anket Questionnaire

Bu yazıyı yararlı buldunuz mu?

Did you find this text helpful?

İstanbul’daki destek birimlerinin neler olduğunu öğrendim.
I learned about the support units in Istanbul.
Haritada aracılığıyla bir birime ulaştım.
I reached a unit out through the map.

* Yorumunuza kişisel bilgileri eklemenize gerek yoktur, bu anket anonimdir.

Cevaplarınız başarıyla eklendi! Your answers are added successfully!
Size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerezleri kullanıyoruz. Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz. We use cookies to provide you with a better service. Click for the Cookie Clarification Text. If you continue to use this site, you agree to our Privacy and Cookie Policy.