Eğer bu sayfayı hızlıca kapatmanız gerekiyorsa, bu alana tıklayabilirsiniz. Google arama motoruna yönlendirilirsiniz. Click here to rapidly close this page. The page will be forwarded to Google homepage.
HIZLI QUICK
ÇIKIŞ ESCAPE
METNİ BÜYÜT LARGER TEXT
METNİ KÜÇÜLT SMALLER TEXT

Harita HakkındaAbout the Map

İstanbul Birimler Haritası nedir?What is Istanbul Units Map?

İstanbul Birimler Haritası, İstanbul’da şiddet sonrası destek hizmetleri veren birimleri gösteren haritadır. Harita bu birimlerin adresleri, telefonları, çalışma saatleri ve verdikleri hizmetlerle ilgili detaylı bilgileri de içermektedir.

Istanbul Units Map is the map showing the units that provide post-violence support services in Istanbul. The map also includes detailed information about the addresses, phone numbers, working hours of these units and type of services provided by them.

İstanbul Birimler Haritasında hangi destek birimleri var?What kind of support units are available on the Istanbul Units Map?

İstanbul Birimler Haritasında cinsel şiddet sonrası şiddete maruz bırakılan kişilerin başvurabilecekleri hukuk birimleri, sağlık birimleri, sosyal hizmet birimleri, emniyet birimleri ve telefonla hizmet veren hatlar bulunur. Bunun yanısıra, İstanbul’da bulunan bazı üniversitelerde açılmış ve yalnızca o üniversitenin mensuplarına hizmet veren cinsel saldırı/cinsel taciz başvuru birimleri de haritada bulunmaktadır. Haritada;

 • Adli Yardım Büroları, İstanbul Barosu birimleri
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sosyal hizmet merkezleri
 • İstanbul Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)
 • Belediyelere bağlı sosyal hizmet birimleri, danışma merkezleri
 • Destek ve danışmanlık hizmeti veren sivil toplum kuruluşları
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Polis birimleri (Ev içi şiddet Asayiş Birimleri ve Çocuk Şube Amirlikleri)
 • Telefonla danışmanlık, yönlendirme veren başvuru hatları, ALO Hatlar
 • Üniversite Cinsel Şiddeti Önleme Birimleri

gibi birimler bulunur.

Türkiye’de henüz cinsel şiddet kapsamında destek ve hizmet veren “özel birimler”* kurulmamıştır. Sadece çocuklara yönelik cinsel istismar kapsamında “Çocuk İzlem Merkezleri” bulunmaktadır. Tecavüz, taciz, ısrarlı takip, kaçırılma-alıkonma, çocuklukta yaşanan cinsel istismar gibi şiddet türleri konusunda yetişkinlere hizmet veren birimler ve tek kapı sistemi henüz bulunmamaktadır.

* Cinsel şiddet konusunda uzmanlaşmış, cinsel şiddet türlerine özel araştırma yapan, delil toplayan ve destek hizmeti veren birimlerdir. Örneğin Tecavüz Kriz Merkezleri, Cinsel Şiddet Danışma Merkezleri, Cinsel Suçlar Birimleri (savcılık ve polis birimleridir), sadece cinsel şiddet  başvurularını alan yönlendirme ve danışma hatları gibi…

On the Istanbul Units Map, there are legal units, healthcare units, social service units, law enforcement units and hotlines that persons who are subjected to violence can apply following sexual violence. In addition to this, the sexual assault / sexual harassment support units opened in some universities in Istanbul serving only the members of that universities are also included on the map. On this Map; there are units such as

 • Legal Aid Offices, units of Istanbul Bar Association
 • Social service centers of the Ministry of Family, Labor and Social Services
 • Istanbul Violence Prevention and Monitoring Center (ŞÖNİM)
 • Social service units and counseling centers of municipalities
 • Non-governmental organizations providing support and counseling services
 • Training and Research Hospitals
 • Law enforcement units (Directorate General of Security Public Security Branch Office on Combating Domestic Violence and Violence Against Women and Children’s Branch Offices)
 • Phone lines providing telephone counseling and guidance, Hotlines
 • Sexual Violence Prevention Units of Universities

There is no “special units*” in Turkey which are providing support and services within the scope of combatting sexual violence. There are only “Child Monitoring Centers” regarding sexual abuse against children. There is no units and one front door model that serve for adults regarding forms of violence such as rape, harassment, stalking, abduction-retention, childhood sexual abuse.

* Units that specialize in combatting sexual violence, conduct specific research on forms of sexual violence, collect evidence and provide support services. For example, Rape Crisis Centers, Sexual Violence Counseling Centers, Sexual Crimes Units (prosecution and police units), hotlines for referrals and providing advice that only receive applications regarding sexual violence.

İstanbul Birimler Haritasında İstanbul’daki bütün birimleri bulabilir miyim?Can I find all units in Istanbul on the Istanbul Units Map?

Hayır. İstanbul Birimler Haritasında bütün polis ve jandarma merkezlerini, bütün hastaneleri, bütün STK’ları ve tüm ilgili birimleri bulamayabilirsiniz. csdestek.org şiddet/cinsel şiddet başvurularını alan, kendisine yönlendirme yapılan, konuyla direkt ilgili emniyet, sağlık birimleri ve benzeri birimleri haritaya dahil etmiştir. Haritada csdestek.org’un haberdar olduğu, ulaşabildiği ve hizmet bilgilerini alabildiği birimler bulunmaktadır. Ancak henüz görüşme sağlanamayan ve bazı bilgilerine internetten ulaşılabilen kamu kurumlarının da bir kısmı haritada yer almaktadır.

No. You may not find all police and gendarmerie centers, all hospitals, all NGOs and all relevant units on the Istanbul Units Map. csdestek.org includes the police centers, healthcare units and similar units receiving and referring the violence/sexual violence applications in the map. On the map, there are units that csdestek.org is aware of, can access and receive service information. However, some of the public institutions that have not yet been interviewed and some of their information can be accessed on the internet are also on the map.

Harita güncel mi? Ne zaman hazırlandı?Is the map up to date? When was it prepared?

İstanbul Birimler Haritası 2018 yılı boyunca bilgisi toplanabilen birimler eklenerek hazırlanmış ve 8 Mart 2019’da yayımlanmıştır. Bu birimlerin adres ve hizmet bilgileri zamanla değişebilir. Haritanın yılda bir kez güncellenmesi ve haritaya belli aralıklarla yeni açılan veya bilgilerine ulaşılan birimlerin eklenmesi planlanmaktadır. 
Birimler Şubat 2020'de güncellenmiştir.

Istanbul Units Map was prepared by adding units whose information can be collected throughout 2018 and was published on 8 March 2019. Address and service information of these units may change over time. It is planned to update the map once a year and to add newly opened or accessed units to the map periodically. 
The information of the units was lastly updated in February 2020.

Neden sadece İstanbul’daki birimler var? Diğer illerdeki birimlere nasıl ulaşabiliriz?Why are there only units in Istanbul? How can we reach the units in other provinces?

Cinsel Şiddet Destek Birimleri öncelikle çalışmayı yürüten ekibin bulundukları il olan İstanbul’daki birimlerin haritalandırılması ile başladı. İstanbul’da bulunan bakanlık, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, sağlık birimleri ve benzeri birimler ile bu birimler aralarında varsa ilişkilenme, iş birliği, koordinasyon da araştırıldı. İstanbul Birimler Haritası bir pilot çalışma olduğundan, haritanın faydalanıcılar tarafından kullanımı, işlevselliği ve güncelliği izlenerek diğer iller için de benzer haritaların oluşturulması planlanmaktadır. Haritanın yazılımı ve alt yapısı tüm illeri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sexual Violence Support Units study was started with the mapping of the units in Istanbul, the province where the team conducting the study is located. The relations, cooperation and coordination between the ministries, municipalities, non-governmental organizations, healthcare units and similar units in Istanbul were also investigated. Since the Istanbul Units Map is a pilot study, it is planned to create similar maps for other provinces by monitoring the use, functionality and updated status of the map regarding the beneficiaries. The software and infrastructure of the map has been prepared to cover all provinces.

Anket Questionnaire

Bu yazıyı yararlı buldunuz mu?

Did you find this text helpful?

İstanbul’daki destek birimlerinin neler olduğunu öğrendim.
Haritada aracılığıyla bir birime ulaştım.

* Yorumunuza kişisel bilgileri eklemenize gerek yoktur, bu anket anonimdir.

Cevaplarınız başarıyla eklendi! Your answers are added successfully!