Eğer bu sayfayı hızlıca kapatmanız gerekiyorsa, bu alana tıklayabilirsiniz. Google arama motoruna yönlendirilirsiniz. Click here to rapidly close this page. The page will be forwarded to Google homepage.
HIZLI QUICK
ÇIKIŞ ESCAPE
METNİ BÜYÜT LARGER TEXT
METNİ KÜÇÜLT SMALLER TEXT

T.C. VATANDAŞI DEĞİLİMI'M NOT A CITIZEN OF TURKEY

T.C. vatandaşları için hazırlanan içeriklerin tamamı Türkiye’de bulunan yabancılar için de geçerlidir. Ancak belli tipteki yabancıların bazı istisna durumları vardır. Aşağıda sadece bu istisna durumlardan bahsedilmiştir. Bu istisna durumlar dışındaki hususlar T.C. vatandaşları ile aynıdır.

Türkiye’de Bulunan Bir Yabancıysanız

Türkiye’de ikamet izni ile kalan bir yabancıysanız…

Türkiye’de ikamet izni ile kalan bir yabancıysanız, herhangi bir tereddüt duymadan adli mercilere başvurabilirsiniz. Eğer cinsel şiddete kendisine ikamet izni sağlayan eşiniz tarafından maruz kaldıysanız Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler size eşinizden bağımsız olarak ikamet izninizi sağlanması gerektiğini hüküm altına almıştır. Böylesi bir durumda, aile ikamet izni iptal olur tereddüdü duymadan adli makamlara başvurabilirsiniz. Ancak uygulamada memurlar bazı prosedürleri bilemeyeceği ve uygulamaktan kaçınabileceği için bir avukat yahut sivil toplum kuruluşu desteği almanız oldukça önemlidir.

Türkiye’de ikamet izni olan yabancılar özel sağlık sigortası yahut genel sağlık sigortası ile ikamet ediyor olabilirler. Cinsel şiddete maruz bırakılan bir yabancıysanız hastaneye başvurduğunuzda ilk yapılacak acil müdahale ve raporlama işlemleri adli vaka kaydı altında yapılacağından herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez.

 Ancak acil tedaviden sonra gerçekleşecek sağlık müdahaleleri (psikolojik destek gibi) ücrete tabii olacaktır. Acil müdahale sonrası sağlık süreçleri için eğer genel sağlık sigortanız varsa Türkiye’deki tüm devlet hastanelerinden, eğer özel sağlık sigortanız varsa sigortanızın karşıladığı özel hastanelerden yararlanabilirsiniz.

Türkiye’de geçici koruma / mülteci / şartlı mülteci / ikincil koruma statüsüyle kalan bir yabancıysanız…

Türkiye’de geçici koruma / mülteci / şartlı mülteci / ikincil koruma statüsüyle kalan bir yabancıysanız cinsel şiddete maruz bırakılmanız durumunda herhangi bir tereddüt duymadan, Valilik tarafından verilen kimlik kartı ile şikayette bulunabilirsiniz.

Türkiye’de geçici koruma statüsü ile kalıyorsanız sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Geçici koruma statüsündeyseniz acil müdahale sonrası süreçler için hiçbir ücret ödemeden devlet hastanelerinden yararlanabilirsiniz.

Türkiye’de mülteci / şartlı mülteci / ikincil koruma statüsü ile kalıyorsanız uluslararası koruma başvurusu yaptığınız tarih itibariyle 1 (bir) yıl boyunca genel sağlık sigortasından yararlanabilirsiniz. 1 (bir) yılın sonunda genel sağlık sigortanız sonlanmaktadır.

Cinsel şiddet mağduru bir yabancı, “özel ihtiyaç sahibi” olarak 1 (bir) yıl süre sınırı olmaksızın genel sağlık sigortasından yararlanabilmektedir. Ancak bu durum için il göç idaresinin yabancının genel sağlık sigortasını aktif hale getirmesi gerekmektedir. Bunun için il göç idaresine bizzat yahut avukatınız aracılığı ile başvurmanız gerekir.

Türkiye’de vize ya da vize muafiyeti ile kalan bir yabancıysanız…

Türkiye’de vize ile bulunuyorsanız, vize başvurusu yaparken kalacağınız süre için özel sağlık sigortası yaptırmanız gerekir. Cinsel şiddete maruz kaldıysanız hastaneye başvurduğunuzda ilk yapılacak acil müdahale ve raporlama işlemleri adli vaka kaydı altında yapılacağından herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ancak acil tedaviden sonra gerçekleşecek sağlık müdahaleleri (psikolojik destek, süreli tedavi, muayene gibi) ücrete tabii olacaktır. Türkiye’de vize ile bulunuyorsanız acil müdahale sonrası sağlık hizmetlerini özel sağlık sigortanızın karşıladığı hastanelerden alabilirsiniz.

Türkiye’de vize muafiyeti ile kalıyorsanız ve özel sağlık sigortası yaptırmadıysanız acil müdahaleden sonra gerçekleşecek sağlık müdahaleleri (psikolojik destek, süreli tedavi, muayene gibi) için ücret ödemeniz gerekecektir.

Ancak 6284 sayılı Kanun çerçevesinde bir koruma kararı alınması durumunda yabancılar, bu yönde bir ihtiyaç olması durumunda, başkaca bir sağlık sigortası yoksa, koruma süresince genel sağlık sigortasından yararlanabilmektedir. Bunun için valiliğe, aile mahkemelerine ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvurulabilirsiniz.

Türkiye’de yasal izin olmaksızın kalan bir yabancıysanız…

Türkiye’de yasal izin olmaksızın kalma sınır dışı sebebidir. Bu durumun polis tarafından tespiti halinde sınır dışı işlemlerinin başlatılması için durum valiliğe (yetki devri yapılan illerde il göç idarelerine) bildirilir. Valilik, yabancı özelinde bir değerlendirme yapıp sınır dışı edilip edilmeyeceğine karar verir. Eğer cinsel şiddete maruz bırakıldıysanız Türkiye’deki tedavi süreçleri tamamlanana kadar sınır dışı edilemezsiniz. Böyle bir durumda eğer var ise hastane raporu, suç duyurusu gibi belgelerin Valiliğe sunulması kararda etkili olacaktır.

Ancak valilik sınır dışı edilmemeniz yönünde karar verene kadar polislerce gözetim altında tutulabilirsiniz. Hem süreci hızlandırmak hem de valiliği durum hakkında bilgilendirmek için bir avukattan ya da sivil toplum kuruluşundan destek almanız oldukça önemlidir. Polislerin yasal izni olmayan yabancıyı valiliğe bildirme yükümlülüğü olduğundan karakola yapılacak başvurularda bu risk daima mevcuttur.

Şikayetinizi karakola yapabileceğiniz gibi savcılıklara da yapabilirsiniz. Savcılığa yapılan başvurularda genel olarak valiliğe bildirim yapılmamaktadır. Ayrıca savcılar cinsel şiddet konularında polislere nazaran daha hassas davranmaktadırlar. Bu sebeple Türkiye’de yasal kalış izniniz yoksa karakol yerine savcılığa şikayette bulunmanız daha yararlı olacaktır.

Eğer karakola şikayetinizde size eşlik eden kişinin de yasal kalışı bulunmuyor ise o kişi hakkında da sınır dışı prosedürleri uygulanır. Cinsel şiddet mağduru olan yabancı hakkında sınır dışı edilmemesi kararı çıksa dahi refakatçi hakkında sınır dışı kararı çıkabilir. Bu sebeple şikayette bulunulurken size refakat edecek kişinin yasal kalış izninin bulunması ya da T.C. vatandaşı olması sağlıklı olacaktır.

Cinsel şiddet sonrası hastaneye başvurmanız durumunda vaka adli vaka kapsamında değerlendirileceğinden herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Acil tedaviden/müdahaleden sonra gerçekleşecek sağlık müdahaleleri (psikolojik destek, süreli tedavi, muayene gibi) için ücret ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Ancak 6284 sayılı Kanun çerçevesinde bir koruma kararı alınması durumunda yabancılar, bu yönde bir ihtiyaç olması durumunda, başkaca bir sağlık sigortası yoksa, koruma süresince genel sağlık sigortasından yararlanabilmektedir. Bunun için valiliğe, aile mahkemelerine ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvurulabilirsiniz.

Eğer cinsel şiddet sebebiyle Türkiye’ye sığınmışsanız...

Eğer ülkenizde gördüğünüz bir cinsel şiddet sebebiyle Türkiye’ye sığınmışsanız Türkiye’de uluslararası korumaya başvurabilirsiniz. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler cinsel şiddet mağdurlarının kendi ülkelerinde yeterli koruma sağlanmaması sebebiyle Türkiye’ye sığınmalarına olanak vermektedir. Bunun için Türkiye’ye sığındıktan sonra en kısa sürede valiliğe ya da il göç idaresine başvurulması gerekmektedir. Tüm uluslararası koruma süreçlerinde özel ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilip haklardan öncelikli olarak yararlandırılacaksınız. Uluslararası koruma başvuru süreçlerinde bir avukattan ya da sivil toplum kuruluşundan destek alınmanızı öneririz.

Uluslararası Koruma Başvurusu (Sığınma Başvurusu) için ne yapmalıyım?

 • ● Uluslararası koruma başvurusu için öncelikle Türkiye’ye giriş yapmak gerekmektedir. Türkiye sınırları dışında herhangi bir yere (konsolosluklar gibi) başvuru yapılamamaktadır. Sığınma için Türkiye’ye yasal yollarla giriş yapmak zorunlu değildir. Yasal olmayan yollarla giriş yapılması durumunda da sığınma başvurusu yapılabilmektedir.
 • ● Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra en kısa sürede bulunduğunuz ilin valiliğine ya da il göç idaresine başvurmalısınız.
 • ● Cinsel şiddet mağduru olarak sığınma başvurusu yapabilmek için;

* Ülkenizde kadın veya LGBTİ+ olmanızdan yahut dininiz, ırkınız, tabiiyetiniz, siyasi görüşünüz sebebiyle cinsel şiddet görüyor olmanız,

* Ülkenizin kolluk ya da adli makamlarına başvurmanıza rağmen ülkenizin sizi koruyamaması, korumaması ya da ülkenizde koruma makamlarına başvursanız dahi korunamayacağınızın açık olması,

* Ülkenizde koruma sağlanabilecek başka bir bölgesinin olmaması, ülkenizin her yerinde bir tehlike ile karşı karşıya olmanız, bu sebeplerle ülkenize dönemiyor olmanız gerekmektedir.

 • ● Türkiye’de sığınma başvurusu yaptıktan sonra il göç idaresi hakkınızda bir değerlendirme yapacaktır. Değerlendirme sonunda göç idaresi Türkiye’de bulunan koruma statülerinden birini tanır. Başvurunuz reddedilmesi durumunda kararı yargıya taşıyabilir, hakkınızda nihai yargı kararı çıkana kadar Türkiye’de kalabilirsiniz.
 • ● Türkiye’de bir koruma statüsü kazandıktan sonra özel ihtiyaç sahibi olarak tüm haklardan öncelikli olarak yararlandırılırsınız. Sağlık, eğitim gibi temel haklara erişebilirsiniz.





All of the content built for Turkish citizens are also for the foreign nationals living in Turkey. However, there are some exceptions for some of the foreign nationals. Only these exceptional cases are mentioned below. Apart for these exceptional cases, all matters are for everyone.

In Case You Are Foreign Nationals Residing In Turkey

 If you are a foreign national residing in Turkey with a residence permit...

If you are living in Turkey with a residence permit, you can apply to judicial authorities without hesitation. If your residence status depends on that of your spouse and if you have been subjected to sexual violence by your spouse, an autonomous residence permit shall be granted for you and this is recognized by the international conventions, which Turkey is a party to. In such a case, without worrying about your residence status, you can apply to the judicial authorities. However, in practice, it is very important to get support from a lawyer or a non-governmental organization, as public officials may not know some procedures or they may refrain from resorting these procedures.

Foreign nationals having a residence permit in Turkey may reside in Turkey with the private health insurance or universal health insurance. If you are a foreign national who has been subjected to sexual violence, you do not have to pay any fees when you apply to the hospital, because the primary emergency response and reporting procedures will be performed under forensic case record.

 However, healthcare interventions (such as psychological support) that will take place after the primary emergency services are chargeable. You can benefit from the secondary and tertiary health care services in state hospitals in Turkey if you hold universal health insurance policy or in private hospitals on the condition that if you are a private insurance holder and your insurance covers these hospitals.

If you are a foreign national residing in Turkey by having temporary protection status / refugee status / conditional refugee status/subsidiary protection status...

If you are a foreign national residing in Turkey by having temporary protection status / refugee status / conditional refugee status/subsidiary protection status and if you are exposed to sexual violence, you can file a complaint by ID card issued by the Governorate without hesitation.

If you are residing in Turkey as a temporary protection beneficiary, you can benefit from healthcare services free of charge.

If you are residing in Turkey as a temporary protection beneficiary, you can benefit from public hospitals for secondary and tertiary healthcare services free of charge.

If you are a foreign national residing in Turkey by having temporary protection status / refugee status / conditional refugee status/subsidiary protection status, you can benefit from universal health insurance for 1 (one) year, as of the date you apply for international protection. Your health insurance will end at the end of 1 (one) year.

A foreign national who is the survivor of sexual violence can benefit from the universal health insurance without 1 (one) year limit as a “person with special needs”. However, for this situation, Provincial Directorate of Migration Management (PDMM) must activate the foreign national’s universal health insurance. For this, you must apply to PDMM in person or via your lawyer.

If you are a foreign national residing in Turkey with a visa or visa exemption...

If you are in Turkey with a visa, you need to hold a private health insurance policy covering the duration of your stay when you apply for a visa. If you have been subjected to sexual violence, you do not have to pay any fees when you apply to the hospital, because the primary emergency response and reporting procedures will be performed under forensic case record. However, healthcare interventions (such as psychological support, short term treatment, examination etc.) that will take place after primary emergency services are chargeable. If you reside in Turkey with visa exemption, you have to pay for the secondary and tertiary healthcare services provided after emergency services, if you are not a private insurance holder.

However, if a protection order is issued in line with the Law No. 6284, foreign nationals can benefit from the universal health insurance during the protection order, if there is a need in this regard and if they do not hold any other health insurance policies. For this, you can apply to the governorates, family courts or the Ministry of Family, Labor and Social Policies.

If you are a foreign national staying in Turkey without having any legal permission...

Staying in Turkey without legal permission is resulted with deportation. If this situation is identified by the police, it is reported to the governorate (PDMM in the provinces assigned with the authority) to initiate deportation procedures. The governorate decides whether to deport or not by making specific assessment. If you have been subjected to sexual violence, you cannot be deported until treatment process in Turkey is completed. In such a case, if any, submission of documents such as hospital report, criminal complaint, to the Governorship will be effective in the assessment.

However, you can be detained by the police until the governorate decides not to deport you. It is very important to get support from a lawyer or non-governmental organization to both fast track the process and inform the governorate about the situation. Since the police have an obligation to notify the governorate about the foreign national who does not have legal permission, there is always this when applying to the police station.

You can file your complaint to the police station or to the prosecutor’s office. In the applications made to the prosecutor’s office, the governorate is generally not notified. In addition, prosecutors are more responsive than police officers about sexual violence. Therefore, if you do not have permission to legally stay in Turkey it would be better to file a complaint to the prosecutor’s office instead of the police station.

If the person accompanying you during your complaint to the police station does not have a legal permission, deportation procedures are also applied to that person. Even if a decision not to deport a foreign national who is survivor of sexual violence is issued, a deportation order may be issued for the accompanying person. For this reason, it will be better to go for filing a complaint by being accompanied by someone having a legal permission or being a citizen of the Republic of Turkey.

If you apply to the hospital after sexual violence, you do not have to pay any fees as the case will be considered as a forensic case. You may have to pay for healthcare interventions (such as psychological support, short term treatment, examination) that will take place after emergency intervention.

However, if a protection order is issued in line with the Law No. 6284, foreign nationals can benefit from the universal health insurance during the protection order, if there is a need in this regard and if they do not hold any other health insurance policies. For this, you can apply to the governorates, family courts or the Ministry of Family, Labor and Social Policies.

If you seek asylum in Turkey on account of being exposed to sexual violence

If you seek asylum in Turkey due to sexual violence you faced in your country of origin, you can apply for international protection in Turkey. International conventions to which Turkey is party allow survivors of sexual violence to apply asylum in Turkey who are unable to avail themselves of the protection of their country of origin, which is inadequate. After coming to Turkey, asylum seekers should apply to governorate or PDMM as soon as possible. In all international protection processes, you will be considered as a person with special need and you can benefit from the rights priorly. We recommend you to get support from a lawyer or non-governmental organization in the application for international protection processes.

What should I do for Application for International Protection (Application for Asylum)?

 • ● For application for international protection, first you need to arrive in Turkey. The application cannot be made to any location outside the boundaries of Turkey (such as embassies). For seeking asylum you are not required to enter into Turkey legally. In case of illegal entries, asylum applications can also be made.
 • ● After your arrival in Turkey, you must apply to the governorate or PDMM as soon as possible.
 • ● You can apply for asylum as a survivor of sexual violence;;

* If you are subjected to sexual violence for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group as being a woman or LGBTI+ person or political opinion in your country of origin,

* In case, although you apply to the law enforcement or judicial authorities of your country, your country cannot protect you, or if it is clear that you cannot be protected even if you apply to the protection authorities in your country,

* If there is no other region in your country where protection can be provided, if you face persecution all over your country, if you are unable to return to your country for these reasons

 • ● After having applied for asylum in Turkey, PDMM will make an assessment about your situation. After the assessment, PDMM provides you with one of the protection status in Turkey. You can appeal to the judicial authorities in case of rejection, you can stay in Turkey until the final judgment.
 • ● After getting a protection status in Turkey, you can benefit from all the rights priorly as a person with special needs. You can access fundamental rights such as health and education.

Click for the Support System Documents










  Size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerezleri kullanıyoruz. Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz. We use cookies to provide you with a better service. Click for the Cookie Clarification Text. If you continue to use this site, you agree to our Privacy and Cookie Policy.