Eğer bu sayfayı hızlıca kapatmanız gerekiyorsa, bu alana tıklayabilirsiniz. Google arama motoruna yönlendirilirsiniz. Click here to rapidly close this page. The page will be forwarded to Google homepage. إذا كنت بحاجة إلى إغلاق هذه الصفحة بسرعة، فيمكنك النقر فوق هذه المنطقة. سيتم توجيهك إلى محرك بحث غوغل Google. در صورت نیاز به بستن سریع این صفحه می توانید بر روی این قسمت کلیک کنید. شما به موتور جستجوی گوگل هدایت خواهید شد. Ger pêwîst bike û ku tu vê malperê bi lez bigrî, tu dikarî pêl li vir bikî. Wê malpera lêgerînê ya Google-ê vebike.
HIZLI QUICK خروج سریع
ÇIKIŞ ESCAPE سريع خروچ Derkeve

Kolay Okunur MetinEasy to Read Text نص سهل القراءةمتن ساده شده Metna ku bi Hêsanî Tê Xwendin

Kolay okunabilir metin

Cinsel şiddet nedir?
Cinsel şiddete maruz kalan biri nerelere başvurabilir?

Buradaki bilgiler www.csdestek.org sitesindeki bazı bilgilerin daha anlaşılır olması için hazırlandı.


Bu belgede anlaşılması zor kelimeler koyu renkle yazıldı. Bu kelimelerin bir sonraki cümlede ne anlama geldiklerini açıkladık.

Cinsel Şiddetin Tanımı

1. Cinsel şiddet, birinin sizi güvensiz veya rahatsız hissettiren cinsel şeyler söylemesi veya yapmasıdır.


CİNSEL ŞİDDET OLAN DAVRANIŞLAR ŞÖYLE ÖZETLENEBİLİR

2. Sen istemediğin halde biri seninle zorla sevişmek isterse.
Sevişmek, insanların birbirlerini kucaklayarak öpmesi ve okşamasıdır. 

3. Sen istemediğin halde birisi senin vücudundaki özel bölgelere dokunursa

4. Sen istemediğin halde birisi kendi vücudundaki özel bölgelere senin dokunmanı isterse

5. Sen istemediğin halde birisi senin vücudundaki özel bölgelere bir şeyler sokmak isterse

6. Özel bölgeler şunlardır;
Vajina, anüs, penis, memeler ve ağızdır.

BAŞVURABİLECEĞİN YERLER

7. Burada anlatılan bilgiler cinsel şiddete uğramış 18 yaş üzeri kişiler için hazırlanmıştır.

8. Bu durum senin suçun değil. Kendini bu olay için suçlama.

9. Cinsel saldırıya uğradıktan sonra hastaneye ve polise başvurabilirsin.

Önce hastaneye gidersen...

10. İlk önce hastaneye gitmen sağlığın için en iyisi olacaktır.
Cinsel saldırıya uğradıktan sonra hemen hastaneye gitmeye çalış.
Cinsel saldırıya uğradıysan eğer 3 gün içinde hastaneye başvurman çok önemli.

11. Eğer cinsel saldırıya uğradıysan doktorların seni daha iyi muayene edebilmesi için tuvalete gitmeden, yıkanmadan ve kıyafetlerini değiştirmeden hemen hastaneye gidebilmen çok önemli.

Muayene doktor tarafından yapılır. Muayenede doktor cinsel saldırı sonrasında senin vücudunda bir morarma, kanama ya da iz var mı diye bakar. Sana bazı sorular sorabilir.

12. Eğer kıyafetlerini değiştirmen gerekiyorsa üstünden çıkardığın kıyafetleri kağıt bir torbaya koyabilirsin. Naylon poşete koyma.


13. Hastaneye gidince yaşadığın olayı doktora anlatabilirsin. Doktorlar anlattıklarını hastane polisine bildirir.

14. Doktor, hastanede bulunan polisi senin yanına çağıracaktır ve polis sana olayla ilgili bazı sorular soracaktır.

15. İstersen seninle ilgilenmesi için kadın doktor tercih edebilirsin.

16. Muayene edileceğin odada, doktor dışında herhangi biri olamaz. Ancak sen istersen bir yakının da seninle beraber bu odaya girebilir.

17. Doktorlar ve hemşireler seni muayene etmek için sen izin verirsen vücuduna dokunabilir.

18. Doktorlar ve hemşireler onlara sorduğun tüm soruları yanıtlamak zorundalar. Doktor muayeneyi bitirince senin durumunu anlatan bir yazı hazırlar. Buna rapor denir.

Önce polise gidersen...

19. Bir polis karakoluna (polis merkezi) giderek cinsel saldırıya uğradığını polise anlatabilirsin.
Karakol, polislerin görev yaptığı yere denir.

20. Ya da telefonundan 112’yi arayarak polise ulaşabilirsin.
Cep telefonun varsa ama telefonunda kontör yoksa bile bu numaradan polise ulaşabilirsin. Polis senin olduğun yere gelecektir.

21. Karakolda (polis merkezinde) polisin sorularına yanıt vermeden önce sana bir avukatın yardımcı olmasını isteyebilirsin.
Avukat, senin haklarını korumak ve sana yol göstermek için çalışan kişidir.

22. Polis sana bazı sorular sorar ve cevaplarını bir kağıda yazar. Sonrasında senin bu kağıdı imzalamanı ister. Böylece sana bu saldırıyı yapan kişiyi polise şikayet etmiş olursun.
İmzaladığın bu kağıdın bir kopyasını polisten isteyebilirsin.

23. Sonra senin hastaneye gidip doktora muayene olmanı isteyebilir. Avukatın seninle birlikte hastaneye gelebilir.

24. Karakolda (polis merkezinde) imzaladığın kağıt ve doktorun yazdığı rapor polis tarafından dosyaya konur ve mahkemeye gönderilmek üzere hazırlanır.

25. Eğer sana saldıran kişinin sana yine zarar vereceğini düşünüyorsan, korkuyorsan polisten seni korumasını isteyebilirsin. Seni korumak için polisleri görevlendirebilirler.

26. Karakola (polis merkezine) giderken yanına kimlik kartını almaya çalış. Eğer kimlik kartını bulamıyorsan polisler sana yine de yardım edecektir.


27. Bazı durumlarda sen eve dönmek istemeyebilirsin ya da polis evine dönmeni istemeyebilir.
Bu durumda seni başka kadınların da olduğu bir yere yerleştirebilir.
 

-----------

* Bu dokümanın tüm hakları Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'ne (CŞMD) aittir.


** Bu dokümanda yer alan metinler CŞMD Engellilik Danışmanı İdil Seda Ak tarafından oluşturulmuş ve kolay okuma ekibi tarafından metin içerikleri kontrol edilmiştir. Görsel tasarımı illüstratör Eda Dereci tarafından yapılmıştır.

Easy to read text

What is sexual violence?
Where can someone who has experienced sexual violence apply for support?

The information here is intended to make some of the information on www.csdestek.org more understandable.


In this document, words that are difficult to understand are in bold. We have explained what these words mean in the next sentence.

Definition of Sexual Violence

1. Sexual violence is when someone says or does sexual things that make you feel unsafe or uncomfortable.


BEHAVIORS THAT ARE SEXUAL VIOLENCE CAN BE SUMMARIZED AS FOLLOWS

2. If someone forces you to have sex with them when you don't want to.
Making love is when people embrace, kiss and caress each other. 

3. Someone touches private parts of your body when you don't want them to.

4. If someone asks you to touch private parts of their body when you don't want them to

5. If someone wants to insert something into your private parts against your will

6. The private parts are; şunlardır;
Vagina, anus, penis, breasts and mouth.

WHERE YOU CAN APPLY

7. This information is intended for people over 18 who have experienced sexual violence.

8. This situation is not your fault. Do not blame yourself for this incident.

9. After you have been sexually assaulted, you can go to the hospital and the police.

If you go to the hospital first...

10. It is best for your health if you go to the hospital first.
Try to go to the hospital immediately after you have been sexually assaulted.
If you have been sexually assaulted, it is very important to go to the hospital within 3 days.

11. If you have been sexually assaulted, it is very important that you go to the hospital immediately without going to the toilet, washing yourself or changing your clothes so that the doctors can examine you better.

The examination is done by a doctor. During the examination, the doctor will look for bruising, bleeding or marks on your body after the sexual assault. He/She may ask you some questions.

12. If you need to change your clothes, you can put the clothes you have taken off in a paper bag. Do not put them in a plastic bag.


13. When you get to the hospital, you can tell the doctor what happened. The doctor will report your story to the hospital police.

14. The doctor will call the hospital police to you and the police will ask you some questions about the incident.

15. If you want, you can choose a female doctor to take care of you.

16. The room where you will be examined cannot be occupied by anyone other than the doctor. However, if you wish, a relative can enter the room with you.

17. Doctors and nurses can touch your body to examine you if you give them permission.

18. Doctors and nurses must answer all the questions you ask them. When the doctor has finished the examination, he or she will write a report about your condition. This is called a report.

If you go to the police first...

19. You can go to a police station (police station) and tell the police that you have been sexually assaulted.
A police station is a place where police officers work.

20. Or you can call 112 from your cell phone to contact the police.
Even if you have a cell phone but no credit on your phone, you can reach the police on this number. The police will come to where you are.

21. At the police station (police station), you can ask a lawyer to help you before you answer the police's questions.
A lawyer is someone who works to protect your rights and guide you.

22. The police will ask you some questions and write down your answers on a piece of paper. Then they ask you to sign the paper. In this way, you report the person who attacked you to the police.
You can ask the police for a copy of the paper you have signed.

23. Then he or she may ask you to go to the hospital to be examined by a doctor. Your lawyer can come with you to the hospital.

24. The paper you signed at the police station and the doctor's report will be put in a file by the police and prepared to be sent to the court.

25. EIf you are afraid that the person who attacked you will hurt you again, you can ask the police to protect you. They can assign police officers to protect you.

26. Try to take your identity card with you to the police station. If you cannot find it, the police will still help you.


27. Sometimes you may not want to go home or the police may not want you to go home. .
In this case, they may place you in a place where there are other women.
 

-----------

* All rights of this document belong to the Association for Struggle Against Sexual Violence (CŞMD).


** The texts in this document were created by İdil Seda Ak, CŞMD Disability Consultant and the text content was checked by the easy reading team. Visual design was done by illustrator Eda Dereci.

نص سهل القراءة

ما هو العنف الجنسي؟
الى أين يمكن تقديم الطلب عند التعرض للعنف الجنسي؟

تم إعداد المعلومات الواردة هنا لجعل بعض المعلومات الموجودة على www.csdestek.org أكثر قابلية للفهم.


هذه الوثيقة، الكلمات التي يصعب فهمها مكتوبة بالخط العريض. وأوضحنا ما تعنيه هذه الكلمات في الجمل التالية.

تعريف العنف الجنسي

1.العنف الجنسي هو عندما يقول أو يفعل شخص ما أشياء جنسية تجعلك تشعر بعدم الأمان أو عدم الراحة.


ويمكن تلخيص السلوكيات التي تعتبر عنفا جنسيا على النحو التالي

2.إذا أجبرك أحد على ممارسة الجنسرغم أنك لا ترغب في ذلك.
ممارسة الجنس هي احتضان الناس وتقبيلهم ومداعبة بعضهم البعض. 

3. إذا لمس شخص ما الأجزاء الخاصة من جسمك رغم أنك لا ترغب في ذلك

4.إذا طلب منك شخص ما أن تلمس الأجزاء الخاصة من جسده رغم أنك لا ترغب في ذلك

5. إذا أراد شخص ما إدخال شيء ما في الأجزاء الخاصة من جسمك رغم أنك لا ترغب في ذلك

6. المناطق الخاصة هي؛
المهبل والشرج، والقضيب، والثدي، والفم.

الأماكن التي يمكنك التقديم فيها

7. المعلومات الموضحة هنا معدة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والذين تعرضوا للعنف الجنسي.

8.هذا الوضع ليس خطأك. لا تلوم نفسك على هذا الحادث.

9.يمكنك الذهاب إلى المستشفى والشرطة بعد تعرضك لاعتداء جنسي.

إذا ذهبت إلى المستشفى أولاً...

10. من الأفضل لصحتك أن تذهب إلى المستشفى أولاً.
بعد تعرضك للاعتداء الجنسي، حاول الذهاب إلى المستشفى على الفور.
إذا تعرضت لاعتداء جنسي، فمن المهم جدا الذهاب إلى المستشفى خلال 3 أيام.

11. إذا تعرضت لاعتداء جنسي، من المهم جدا أن تتمكن من الذهاب إلى المستشفى فورا دون الذهاب إلى المرحاض أو غسل ملابسك أو تغييرها حتى يتمكن الأطباء من فحصك بشكل أفضل.

يتم إجراء الفحص من قبل الطبيب. أثناء الفحص، يبحث الطبيب عن أي كدمات أو نزيف أو ندبات على جسمك بعد الاعتداء الجنسي. قد يطرح عليك بعض الأسئلة.

12.إذا كنت بحاجة إلى تغيير ملابسك، يمكنك وضع الملابس التي تخلعها في كيس ورقي. لا تضعه في كيس من البلاستيك.


13.عندما تذهب إلى المستشفى، يمكنك أن تخبر الطبيب عن تجربتك. يقوم الأطباء بإبلاغ كل شيء لشرطة المستشفى.

14.سيقوم الطبيب بالاتصال بالشرطة في المستشفى لتأتي إليك وستطرح عليك الشرطة بعض الأسئلة حول الحادثة.

15.إذا أردت، يمكنك اختيار طبيبة سيدة لتعتني بك.

16.لا يجوز أن يكون هناك أحد غير الطبيب في الغرفة التي سيتم فحصك فيها. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في ذلك، يمكن لأحد أقاربك دخول هذه الغرفة معك.

17.يمكن للأطباء والممرضات لمس جسدك لفحصك إذا أعطيتهم الإذن بذلك.

18. يجب على الأطباء والممرضين الإجابة على جميع الأسئلة التي تطرحها عليهم. عندما ينتهي الطبيب من الفحص، سيقوم بإعداد خطاب يشرح فيه حالتك. وهذا ما يسمى التقرير.

إذا ذهبت إلى الشرطة أولاً...

19. يمكنك الذهاب إلى مركز الشرطة وإبلاغ الشرطة بأنك تعرضت لاعتداء جنسي.
مركز الشرطة هو المكان الذي يعمل فيه ضباط الشرطة.

20. أو يمكنك التواصل مع الشرطة عن طريق الاتصال بالرقم 112 من هاتفك.
حتى لو كان لديك هاتف محمول، ولكن ليس لديك رصيد، يمكنك الاتصال بالشرطة على هذا الرقم. سوف تأتي الشرطة إلى موقعك.

21. يمكنك الاستعانة بمحاميلمساعدتك قبل الإجابة على أسئلة الشرطة في مركز الشرطة.
المحامي هو الشخص الذي يعمل على حماية حقوقك وإرشادك.

22. يسألك الشرطي بعض الأسئلة ويكتب إجاباتك على قطعة من الورق. ثم يطلب منك التوقيع على هذه الورقة. بهذه الطريقة يمكنك إبلاغ الشرطة عن الشخص الذي هاجمك.
يمكنك أن تطلب من الشرطة نسخة من الورقة التي قمت بالتوقيع عليها.

23. قد يطلب منك الذهاب إلى المستشفى وفحصك عند الطبيب. يمكن لمحاميك أن يأتي معك إلى المستشفى.

24.في مركز الشرطة، يتم وضع الورقة التي قمت بالتوقيع عليها والتقرير الذي كتبه الطبيب في الملف من قبل الشرطة وإعدادهما لإرسالهما إلى المحكمة.

25.إذا كنت تعتقد أن الشخص الذي اعتدى عليك سوف يؤذيك مرة أخرى، يمكنك أن تطلب من الشرطة حمايتك إذا كنت خائفا. وقد يقومون بتعيين الشرطة لحمايتك.

26.حاول أن تأخذ معك بطاقة الهوية عندما تذهب إلى مركز الشرطة. إذا لم تتمكن من العثور على بطاقة الهوية الخاصة بك، فسوف تستمر الشرطة في مساعدتك.


27.في بعض الحالات، قد لا ترغب في العودة إلى المنزل أو قد لا ترغب الشرطة في عودتك إلى المنزل. وفي هذه الحالة قد يضعك في مكان فيه نساء أخريات.
 

-----------

*جميع حقوق هذه الوثيقة مملوكة لجمعية مكافحة العنف الجنسي (CŞMD).


** تم إنشاء النصوص الموجودة في هذه الوثيقة من قبل استشاري الإعاقة في CŞMD، إيديل سيدا آك، وتم فحص محتويات النص من قبل فريق القراءة. تم تصميم الصور المرئية بواسطة الرسامة إيدا ديريجي.

متن ساده شده

خشونت جنسی چیست؟ فرد مورد خشونت قرارگرفته از کجا می‌تواند اقدام کند؟

در اینجا www.csdestek.org اطلاعاتی برای درک بیشترمسائل جمع‌آوری شده است.


در این مطلب کلماتی که درک آنها دشوار است، به صورت پررنگ نوشته شده‌ و معنی آن‌ها در جمله‌ی بعد توضیح داده شده‌است.

تعریف خشونت جنسی

1. خشونت جنسی یعنی وقتی فردی حرفی جنسی یا رفتاری جنسی انجام می‌دهد، باعث ناامنی و ناراحتی شما می‌شود.


رفتارهای مرتبط با خشونت جنسی، به این صورت خلاصه می‌شود

2. خشونت جنسی وقتی رخ می‌دهد که فردی بدون رضایت شما، بخواهد با شما معاشقه کند.
معاشقه رفتاری است که افراد (با رضایت متقابل) یکدیگر را در آغوش گرفته، بوسیده و نوازش می‌کنند. 

3. اگر کسی برخلاف میل شما، قسمت‌های خصوصی بدن‌تان را لمس کند.

4. اگر کسی شما را وادار کند برخلاف میلتان، قسمت‌های خصوصی بدن وی را لمس کنید.

5. اگر کسی بخواهد برخلاف میل شما، چیزی را وارد قسمت‌های خصوصی بدن شما بکند.

6. قسمت‌های خصوصی بدن عبارت‌اند از; واژن، مقعد، آلت تناسلی، سینه‌ها و دهان.

مکان هایی که می توانید درخواست کمک کنید

7. اطلاعات شرح داده شده در اینجا برای افراد بالای ۱۸ سالی است که مورد خشونت جنسی قرارگرفته‌اند.

8. مورد خشونت قرارگرفتن تقصیر شما نیست. خودتان را بابت آن سرزنش نکنید. 

9. پس از تعرض جنسی ، می‌توانید به ایستگاه پلیس یا بیمارستان مراجعه کنید..

اگر ابتدا به بیمارستان بروید...

10. برای حفظ سلامتی خود، بهتر است که ابتدا به بیمارستان مراجعه کنید.
سعی کنید بلافاصله پس از مورد تعرض قرار گرفتن، به بیمارستان مراجعه کنید.اگر مورد تعرض جنسی قرارگرفته‌اید، خیلی مهم است که ظرف سه روز به بیمارستان مراجعه کنید.

11. اگر مورد تعرض قرارگرفته‌اید، بسیار اهمیت دارد که بلافاصله پیش از رفتن به توالت، شستن و تعویض لباس‌ها به بیمارستان مراجعه کنید تا پزشک بهتر بتواند وضعیت شما را بررسی کند.

بررسی‌های مرتبط توسط پزشک انجام می‌شود. در طی معاینه پزشک وضعیت شما را از نظر کوفتگی، زخم یا خونریزی پس از تعرض جنسی بررسی می‌کند و ممکن است یکسری سوالات از شما بپرسد.

12. اگر نیاز دارید لباس‌های‌تان را عوض کنید، لباس‌های درآورده را در یک کیسه‌ی کاغذی بگذارید. لباس‌ها را در کیسه‌ی نایلونی نگذارید.


13. وقتی به بیمارستان مراجعه کردید، می‌توانید انچه که اتفاق افتاده است را به پزشک گزارش دهید. پزشک جریان را با پلیس بیمارستان در میان می‌گذارد..

14. پلیس در رابطه با مورد شما با پلیس بیمارستان تماس می‌گیرد و پلیس یکسری سوال درمورد واقعه از شما می‌پرسد.

15. اگر بخواهید، می‌‌توانید یک پزشک زن را برای معاینه و بررسی انتخاب کنید.

16. به جز پزشک، هیچ فرد دیگری حق ندارد در اتاق معاینه باشد. با این حال، اگر شما بخواهید، یکی از بستگان می‌تواند در اتاق همراه شما باشد.

17. پزشکان و پرستاران می‌توانند در صورتیکه شما اجازه دهید، برای معاینه به شما دست بزنند.

18. پزشکان و پرستاران باید به تمام سوالاتی که شما می‌پرسید، پاسخ دهند. وقتی که پزشک معاینه را تمام کرد، برگه‌ای را در توصیف شرایط شما می‌نویسد که گزارش نام دارد.

اگر ابتدا به ایستگاه پلیس مراجعه کنید...

19. شما می‌توانید به ایستگاه پلیس بروید و در آنجا به پلیس بگویید که مورد تعرض جنسی قرارگرفته‌اید. منظور از ایستگاه پلیس، جایی است که پلیس در آنجا کار می‌کند.

20. یا می‌توانید با زنگ زدن به شماره‌ی ۱۱۲ به پلیس دسترسی پیدا کنید. حتی اگر تلفن همراه خود، شارژ اعتباری ندارید، می‌توانید با زنگ زدن به این شماره به پلیس دسترسی پیدا کنید.

21. در ایستگاه پلیس شما می‌توانید پیش از پاسخ دادن به پرسش‌ها، درخواست دسترسی به وکیل داشته باشید. وکیل فردی است که کار او راهنمایی و حفاظت از حقوق شما است.

22. پلیس یکسری سوالات از شما می‌پرسد و پاسخ‌های شما را در برگه‌ای یادداشت می‌کند. پس از آن از شما می‌خواهد برگه را امضا کنید. به این ترتیب، شما شخصی را که به شما حمله کرده‌ است، به پلیس گزارش می‌دهید. شما می‌توانید کپی برگه‌ای را امضا کرده‌اید از پلیس درخواست کنید.

23. بعدا ممکن است پلیس از شما بخواهد به بیمارستان رفته و توسط پزشک معاینه شوید. وکیل شما می‌تواند همراه شما به بیمارستان بیاید.

24. برگه‌ای که در ایستگاه پلیس امضا کردید و گزارش نوشته شده توسط پزشک، در پرونده‌ی تشکیل شده توسط پلیس قرار داده شده و به دادگاه فرستاده می‌شود.

25. اگر می‌ترسید که فرد مرتکب دوباره به شما آسیب بزند، می‌توانید از پلیس درخواست کنید تا از شما مراقبت کند. پلیس، یکسری مامور برای مراقبت از شما می‌فرستد.

26. سعی کنید کارت شناسایی‌تان را با خود به ایستگاه پلیس ببرید. با این حال، اگر که کارت شناسایی خود را همراه ندارید، پلیس باز هم به شما کمک خواهد کرد.


27. در برخی موارد شاید شما نخواهید به منزل خود برگردید یا پلیس صلاح نبیند که به منزل خود برگردید‌. در این صورت پلیس، شما را در پناهگاه‌هایی که زنان دیگرنیز آنجا هستند، اسکان می دهند.
 

-----------

*تمام حقوق این مطلب، متعلق به انجمن مبارزه با خشونت جنسی است.(CŞMD)


** متون موجود در این مطلب، توسط مشاور معلولین İdil Seda Ak از انجمن CŞMD نوشته شده است و محتوای متن توسط تیم ساده سازی متون بررسی شده است. طراحی بصری آن توسط تصویرگر Eda Dereci انجام شده است.

Metna ku bi hêsanî tê xwendin

Tûndkariya zayendî çî ye?
Mexdûrên tundiya zayendî dikarin serî li ku derê bidin?

Da ku hin agahiyên li ser malpera www.csdestek.org baştir werin fêmkirin, ev agahiyên li vir hatin amadekirin.


Di vê belgeyê de peyvên fehmkirina wan zehmet e, bi rengên tarî hatine nivîsandin. Wateya wan peyvan çi ye, me di hevoka li dû de rave kir

Pênaseya Tûndkariya Zayendî

1. Tundiya zayendî ew e ku kesek tiştên zayendî bike ku we ne ewle bide hîskirin an jî nerehet bike.


REFTARÊN JÊ RE DIBÊJIN TUNDIYA ZAYENDÎ MIROV DIKARE BI KURTASÎ WIHA RAVE BIKE

2.Heke kesek bêyî ku tu bixwazîbixwazebi te re bi darê zorê li hev şa bibe.
Lihevşabûn, ew e ku mirov hev hembêz bikin, hev maç bikin û hev miz bidin. 

3. Heke kesek bêyî ku bixwazî dest bide beşên taybet ên bedena te

4.Heke kesek bêyî ku bixwazî ji te bixwaze ku tu destê xwe bidî beşên taybet ên bedena wî

5.Heke kesek bêyî ku tu bixwazî tiştekî di beşên taybet ên bedena te re rake

6. Beşên taybet ev in;
Vajina, anûs, penîs, memik û dev.

CIHÊN KU TU DIKARÎ SERÎ LÊ BIDÎ

7. Agahiyên li vir hatine ravekirin, ji bo kesên di ser 18 saliyê re ne ku tundiya zayendî lê hatiye kirin.

8.Ev ne sûcê te ye. Ji ber vê bûyerê xwe sûcdar neke.

9. Piştî êrişa zayendî tu dikarî biçî nexweşxaneyê û cem polîsan.

Heke tu ewilî biçî nexweşxaneyê...

10. Ji bo tenduristiya te, ya herî baş ew e ku tu ewilî biçî nexweşxaneyê. Piştî êrişa zayendî, bi lez û bez hewl bide here nexweşxaneyê.
Heke êrişa zayendî li te hatibe kirin, gelekî girîng e ku tu di nava 3 rojan de biçî nexweşxaneyê.

11. Heke êrişa zayendî li te hate kirin, pir girîng e ku tu bêyî ku tu biçî tuwaletê, xwe bişo an jî cilên xwe bişo yan jî biguherînî, tu biçî nexweşxaneyê, da ku bijîşk baştir te muayene bikin.

Muayene ji aliyê bijîşkan ve tê kirin. Di muayeneyê de bijîşk lê dinêre ka piştî êrişa zayendî cihekî bedena te sor bûye yan xwîn bûye yan jî şûnek lê heye. Dibe ku hin pirsan ji te bike.

12. Heke hewce bike tu kincên xwe biguherînî, tu dikarî wan bixî çenteyekî kaxiz. Wan nexe çenteyekî naylon.


13. Dema tu diçî nexweşxaneyê, tu dikarî ji bijîşk re bibêjî ka çi hatiye serê te. Bijîşk tiştên tu dibêjî, ji polîsên nexweşxaneyê re dibêjin.

14. Bijîşk dê polîsên li nexweşxaneyê gazî bike cem te û polîs jî dê der barê bûyerê de hin pirsan ji te bike.

15.Heke tu dixwazî, tu dikarî bijîşkeke jin hilbijêrî da ku bi te re eleqedar bibe.

16.Ji xeynî bijîşk tu kes nikare li odeya muayeneyê be. Lê heke tu bixwazî, xizmekî/ê te jî dikare bi te re bikeve wê odeyê.

17. Heke tu destûrê bidî, bijîşk û hemşîre dikarin ji bo muayeneyê destê xwe bidin bedena te.

18. Bijîşk û hemşîre mecbûr in hemû pirsên ku tu ji wan dipirsî bibersivînin. Dema bijîşk muayeneyê diqedîne, têkildarî rewşa te nivîsekê amade dike. Ji vê re rapor tê gotin.

Heke tu ewilî biçî cem polîsan...

19. Tu dikarî biçî qereqolê (navenda polîsan) û ji polîsan re bibêjî ku êrişa zayendî li te kirine.
Cihê ku polîs lê dixebitin, jê re dibêjin qereqol.

20.Tu dikarî yan bi telefonê li 112’ê bigerî û xwe bigihînî polîsan. Heke telefona te ya mobîl hebe lê tê de kontor tune bin jî, tu dikarî bi vê hejmarê xwe bigihînî polîsan. Polîs dê werin cihê ku tu lê yî.

21. Li qereqolê (navenda polîsan) berî ku tu bersiva pirsên polîsan bidî, tu dikarî bixwazîparêzerekalîkariya te bike.
Parêzer, mafên te diparêzin û rê nîşanî te didin.

22. Polîs hin pirsan ji te dikin û li ser kaxizekê bersivên te dinivîsin. Piştre ji te dixwazin ku tu wê kaxizê îmze bikî. Bi vî rengî kesên êrişî te kirine, tu gilî dikî.
Tu dikarî kopiyeke wê kaxiza ku te îmze kiriye, ji polîsan bixwazî.

23. Piştre dibe ku ji te bixwazin ku tu biçî nexweşxaneyê da ku bijîşk te muayene bikin. Parêzer jî bi te re dê were nexweşxaneyê.

24. Belgeya ku te li qereqolê îmze kiriye û rapora ku bijîşk nivîsandiye, polîs dixin nava dosyayê û amade dikin da ku bişînin dadgehê.

25.Heke tu dibêjî kesên êrişî te kirine dê dîsa zirarê bidin te yan jî ditirsî, tu dikarî ji polîsan bixwazî ku te biparêzin. Ji bo parastina te dikarin polîsan peywirdar bikin.

26. Dema diçî qereqolê (navenda polîsan) hewl bide nasnameya xwe bi xwe re bibe. Heke tu nasnameya xwe peyda nekî jî polîs dê alîkariya te bikin.


27. Di hin rewşan de dibe ku tu nexwazî vegerî malê yan jî polîs nexwaze tu biçî malê.
Wê demê dikare te li cihekî din bi cih bike ku jinên din jî lê hene.
 

-----------

* Hemû mafên vê belgeyê aîdî Komeleya Têkoşîna li dijî Tûndkariya Zayendî (CŞMD) ne.


** Metnên di vê belgeyê de ji aliyê şêwirmenda astengdariyê ya CŞMD’yê İdil Seda Ak ve hatine amadekirin û naveroka nivîsê ji aliyê ekîba xwendina hêsan ve hatiye kontrolkirin. Sêwirana dîtbarî jî ji aliyê îllustrator Eda Dereci ve hatiye kirin.

Size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerezleri kullanıyoruz. Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz. We use cookies to provide you with a better service. Click for the Cookie Clarification Text. If you continue to use this site, you agree to our Privacy and Cookie Policy. We use cookies to provide you with a better service. Click for the Cookie Clarification Text. If you continue to use this site, you agree to our Privacy and Cookie Policy. ما از کوکی ها برای ارائه خدمات بهتر به شما استفاده می کنیم. برای متن اطلاعات درباره کوکی ها کلیک کنید. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه می دهید، سیاست حفظ حریم خصوصی و کوکی ما را بپذیرید ما از کوکی ها برای ارائه خدمات بهتر به شما استفاده می کنیم. برای متن اطلاعات درباره کوکی ها کلیک کنید. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه می دهید، سیاست حفظ حریم خصوصی و کوکی ما را بپذیرید . We use cookies to provide you with a better service. Click for the Cookie Clarification Text. If you continue to use this site, you agree to our Privacy and Cookie Policy.