Eğer bu sayfayı hızlıca kapatmanız gerekiyorsa, bu alana tıklayabilirsiniz. Google arama motoruna yönlendirilirsiniz. Click here to rapidly close this page. The page will be forwarded to Google homepage.
HIZLI QUICK
ÇIKIŞ ESCAPE
METNİ BÜYÜT LARGER TEXT
METNİ KÜÇÜLT SMALLER TEXT

BAŞVURU SÜREÇLERİAPPLICATION PROCESSES

Cinsel saldırı sonrası başvuru süreçleriyle ilgili aşağıdaki başlıkların üzerine tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Cinsel şiddet veya cinsel saldırı “bazı insanların, bazı sebeplerle” maruz kalabileceği bir şiddet değildir. Cinsel saldırı her bireye yönelik gerçekleşebilir; şiddete maruz bırakılan kişinin özellikleri, davranışlarıyla açıklanamaz.

Cinsel şiddet veya cinsel saldırının faili; sevdiğimiz bir yakınımız veya sadece tanıdığımız biri olabileceği gibi, bir yabancı da olabilir. Failden bize yönelen şiddet; tecavüz, tecavüz girişimi, cinsel taciz, istenmeyen temas içeren dokunuşlar veya istenmeyen cinsel davranışlara zorlama gibi farklı yollarla gerçekleşebilir. Zorlama; her zaman fiziksel saldırı veya penetrasyon (organ veya bir cismin bedene girişi) içermeyebilir. İlaç, alkol, uyuşturucu madde, tehdit, şantaj vb. gibi yöntemlerle ile kişinin direnci kırılarak da gerçekleşebilir.

Cinsel saldırı ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin bizim hatamız değildir! Cinsel saldırı içeren davranış failin seçimidir, failin hatasıdır; suçtur ve cezası vardır.

Cinsel saldırı sırasında verdiğimiz tepki her ne olursa olsun, o anda kendimiz için seçtiğimiz en doğru tepkidir (Buna tepkisiz kalmak da dahil). Şiddet sırasında ve sonrasında verdiğimiz tüm kararların güvenliğimizle ve koşullarımızla ilgisi vardır. Cinsel saldırı sonrasında da ilk önceliğimiz yine kendi güvenliğimiz olmalıdır. Öncelikle bedensel ve ruhsal olarak güvende olacağımız bir yere gitmek doğru bir seçim olabilir. Acil destek numaralarına buradan ulaşabilirsiniz.

Cinsel saldırı/cinsel şiddet sırasında veya sonrasında, bir takım olumsuz etkileri yaşamamız çok mümkündür. Ruhsal travmaya sebep olabilecek yaşantıların en bilinenleri arasında cinsel istismar ve cinsel şiddet eylemleri vardır. Fakat unutmayalım ki travma kişisel bir deneyimdir; travmatik bir olay yaşayan her birey ruhsal travma geliştirmeyebilir. Kişisel sınırlarımız bir başkası tarafından ihlal edildiğinde; failin cezalandırılması, kendimizi iyi ve güvende hissetmek, yaşadığımız olayın adını koymak ve/veya yaşadığımız olayı unutmak gibi pek çok farklı ihtiyacımız olabilir. Şiddet sonrası hissedilen duygular ve ihtiyaçlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Şikayetçi olmamak kesinlikle suçlu olduğumuz ya da maruz bırakıldığımız şiddetin gerçek olmadığı anlamına gelmez. Cinsel saldırı sonrası adaletin yerini bulması, sadece failin cezalandırılması demek değildir. Adalet, bizim ihtiyaç duyduğumuz desteğe erişebilmemiz ve şiddetten sonra şifa bulmamız, güçlenmemiz demektir. Cinsel şiddetten hayatta kalanlara inanıyoruz; yalnız değiliz…

Sexual violence or sexual assault is not a kind of violence that “people are subjected for a reason.” Anyone can be sexually assaulted—it cannot be explained by the characteristics or the behaviors of the person who has been subjected to violence.

The perpetrator of sexual violence or sexual assault might be a person we love, or someone we just know, or a complete stranger. Violence directed towards us by the perpetrator can take place in many different ways, such as rape, attempted rape, sexual harassment, unwanted contact, or coercion (forcing you to do something) into unwanted sexual behavior. Coercion might not always involve physical assault or penetration (inserting an organ or an object into the body). It can also occur by breaking the resistance of the person with methods like drugs, alcohol, medication, threats, blackmail, etc.

No matter how the sexual assault occurs, it is not our fault! The sexual assault is the choice of the perpetrator—it is the fault of the perpetrator; it is a criminal offence which carries a criminal penalty.

Whatever reaction we have during sexual assault, it is the most right response for ourselves at that moment (and this includes being unresponsive). All the decisions we make during and after violence are related to our safety and the circumstances. Our first priority after sexual assault should be our own safety. First of all, it may be the right choice to go to a place where we will be physically and spiritually safe. You can find the phone numbers of the emergency support services here.

During or following sexual assault/sexual violence, it is not unusual for us to experience negative effects. Sexual abuse and of sexual violence are some of the most well known experiences that can cause psychological trauma. However, we should keep in mind that trauma is a personal experience; not every individual who experiences a traumatic incident will suffer from psychological trauma, or will experience trauma in the same way. When someone else violates our personal boundaries, we may experience many different needs and desires, such as to punish the perpetrator, to feel good and safe, to directly confront the incident we experienced, and/or to deny it happened. The needs and emotions felt after the violence may differ from person to person.

Not filing a complaint does not mean that we are guilty or that the violence we were subjected to is not real. Ensuring justice after sexual assault does not only mean punishing the perpetrator. Justice means that we can access the support we need and find healing and empowerment after violence. We believe in survivors of sexual violence; we are not alone

Cinsel şiddet hakkında konuşmak, özellikle kendi cinsel şiddet yaşantımız hakkında konuşmak, birilerine açılmak çoğunlukla kolay değildir. Hangi şekilde olursa olsun ‘adalet’i arama kararını vermek; şiddet yaşantısını yeniden ve yeniden anlatacak olmak nedeniyle bizim açımızdan zorlayıcı bir süreci başlatabilir. Bununla birlikte bu karar olayla ilgili olumlu bir kapanış süreci yaşamımıza, güçlenmemize, hayatımızla ilgili kontrol hissini geri kazanmamıza da yardımcı olabilir. Mevcut başvuru sistemi ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, bilmediğimiz konuların oluşturduğu kaygıların azalmasında ve daha hazırlıklı olmamızda etkili olabilir.

Öncelikli bilmem gerekenler

 • Şiddeti bildirmeye karar verdikten sonra ilk olarak bulunduğumuz yere en yakın karakola (veya jandarmaya), en yakın savcılığa ya da en yakın hastaneye gidebiliriz. (Başvuru yapabileceğiniz kurumları, hizmet alanlarını ve iletişim bilgilerini İstanbul Birimler Haritasında bulabilirsiniz.) 
 • Bu yerlere gitmek bizim için zorlayıcı ise; 155 polisi (veya 156 jandarmayı) arayarak durumumuzu bildirebilir ve yardım isteyebiliriz.
 • Konuşamayacağımız bir ortamda isek acil destek için polise bağlı Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) indirip aktive ederek kullanabiliriz. KADES bir akıllı telefon uygulamasıdır ve şiddet veya şiddet tehdidi durumlarına acilen müdahale edilebilmesi için geliştirilmiştir.
 • Karakol, hastane veya savcılığa giderken güvendiğimiz bir kişinin bize eşlik etmesi destekleyici olabilir.
 • Başvurduğumuz kurumda avukat talep etmek hakkımızdır. Talebimizi ilettiğimiz takdirde (karakol, savcılık veya mahkeme tarafından) bize bir avukat atanacaktır.
 • Maruz bırakıldığımız şiddet tecavüz ise, ilk başvuruyu hastaneye yapmak hem sağlık desteğine bir an önce ulaşmamız hem de delillerin bir an önce toplanabilmesi açısından tercih edilebilir.
 • Saldırı henüz gerçekleştiyse olabildiğince kısa sürede (ilk 72 saat içinde) delillerin kaybolmaması için mümkünse yıkanmadan ve olay esnasındaki kıyafetleri değiştirmeden başvuru yapacağımız kuruma gitmek öncelikli hususlardır. Yanımızda yedek kıyafet götürebiliriz. Kıyafetlerimizi çıkardıysak, onları temiz ve mümkünse (naylon poşetteki nemlenme delillerin kaybolmasına sebep olabileceği için) naylon olmayan, kağıt bir poşete koyup ağzını iyice kapatarak yanımıza alabiliriz. Elimizden geldiğince bunlara dikkat etmeye çalışmak elzemdir fakat durumumuz gereği bunların hiçbirini sağlayamadıysak kaygılanmayalım, cinsel suçların başka bulgularla ispatlandığı durumlar da olabilmektedir.
 • Saldırıya delil olabileceğini düşündüğümüz mesaj, fotoğraf gibi yazılı-görsel şeyleri muhafaza edebilir, mümkünse kendimiz de saldırıya ilişkin izleri fotoğraflayabiliriz.
 • Bize destek olmak isteyenler veya hizmet sağlayıcılar yanlış ve yargılayıcı tavırlarda bulunabilir. Hizmet sağlayıcıların işlerini yaparken bize sözel ya da davranışsal olarak (suçlama, küçümseme, yargılama, ilgisizlik, onay almadan müdahale vb.) olumsuz hissettirecek bir yaklaşımda bulunma hakları yoktur.

Talking about sexual violence, especially about the sexual violence we faced, and disclosing it to someone is often not easy. The fact that the decision to seek “justice” in whatever form and have to explain the incident repeatedly can be a challenging process for us. However, this decision can also help us regain a sense of control over our lives, of empowerment and of positive closure by bringing the incident to a definitive conclusion. Having information about the current system and processes for filing a criminal complaint can be effective in reducing worries about unfamiliar situations and feeling more prepared.

The steps I should know (having priority);

 • After deciding to report violence, first of all we can file a report at the police station (or gendarmerie), to the prosecutor’s office, or to the hospital closest to where we are. (You can find the service areas and contact information of the institutions you can apply to via Istanbul Units Map) 
 • • If going to these places is difficult for us, you can dial 155 police hotline (or 156 gendarmerie hotline) in order to report the incident and ask for help.
 • If we are in an environment where we cannot talk, we can download and use the Women’s Support App (KADES) linked to law enforcement officials for emergency support. KADES is a smartphone app and it has been developed for immediate intervention in cases of violence or threats of violence.
 • When going to the police station, hospital or prosecutor’s office, being accompanied by someone we trust can be supportive.
 • It is our right to request a lawyer at any of the institutions where we file our report. Upon our request, a lawyer will be assigned to us (by the police station, the prosecutor’s office or the court).
 • • If the violence we are subjected to is rape, filing the first report at a hospital may be preferable in terms of both reaching healthcare support as soon as possible and being able to collect and preserve the evidence as soon as possible.
 • • If the attack has just happened, going to the relevant institution as soon as possible (within the first 72 hours) to ensuring the evidence is not lost without bathing or changing the clothes is potentially important. If we have already taken off our clothes we were wearing during the attack, we can put the clothes in a clean, and if possible, a non-nylon paper bag (as moisture in the nylon bag can cause evidence to be lost) We can close and seal the bag and take it with us when we file our report. It is important to try to pay attention to these as much as we can, but we should not worry if we are not able to do part or all of this step due to our circumstances, there are cases where sexual crimes are proven by other evidence.
 • We can preserve written and visual items such as messages and photographs that may be used as the evidence of the attack, and if possible, we can take the photograph of the marks, injuries, and evidence of the attack by ourselves.
 • Those who want to support us including service providers, can have wrong, misguided, and judgmental attitudes. Service providers do not have the right to make us feel bad, verbally or behaviorally (by blaming, intimidating, judging, being indifferent, intervening without consent. etc.) during the process.

Buradaki bilgiler cinsel şiddete/saldırıya maruz bırakılmış 18 yaş üzeri yetişkinler için hazırlanmıştır. Burada, saldırı sonrası ihtiyacımız olan desteğe nereden ve nasıl erişebileceğimize dair seçeneklerin yanı sıra; tıbbi ve yasal prosedürler hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Tıbbi ve yasal prosedürler 2018 yılına ait mevzuata yönelik olmakla beraber, ilerleyen zamanda güncelliğini kaybedebilir veya pratikte farklı uygulamalarla karşılaşma ihtimalimiz olabilir. Başvuru yapacağımız kurumlardaki genel prosedürü ve haklarımızı bilmek, bu hizmetleri talep etmemizi kolaylaştırır. 

Cinsiyet kimliğimiz, cinsel yönelimimiz yaşadığımız şiddetin hukuki olarak tanınması ya da ihtiyacımız olan destek ve adalete erişim noktasında engel teşkil ediyorsa, bu konularda özel olarak çalışan sivil toplum kurumlarından yönlendirme ve danışmanlık talep edebiliriz. Cinsel şiddet alanında hizmet veren kurumların bilgileri için haritayı inceleyebilirsiniz.

Maruz bırakıldığımız şiddet; tecavüz, tecavüz girişimi, cinsel taciz, istenmeyen temas içeren dokunuşlar veya istenmeyen cinsel davranışlara zorlama olabilir. İstenmeyen cinsel davranışlara zorlama her zaman fiziksel saldırı içermeyebilir. Yaşadığınız şeyin adını koymakta zorlanabilirsiniz. Cinsel şiddetin farklı türleri ile ilgili bilgi almak için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Maruz bırakıldığınız şiddetle ilgili kendinizi suçluyor olabilirsiniz. Şiddetin asla ve asla sizin suçunuz olmadığını unutmayın! 

Aşağıda Türkiye'deki mevcut sisteme göre cinsel saldırı sonrası başvurabileceğiniz yerler ve bu yerlerde karşılaşabileceğiniz süreçlere dair bilgiler bulacaksınız. Bu bilgiler başvurduğunuz yerlerdeki kişilerin (uzmanların) yaklaşımlarına göre farklılık gösterebilir. Bu süreçler her zaman kolay ilerlemeyebilir fakat haklarınızı bilmeniz, talepkar olmanız konusunda sizi destekleyebilir.

Başvuru sürecini hangi kurumdan başlatırsanız başlatın, güvendiğiniz bir yakınınızın size eşlik etmesi oldukça destekleyicidir. Başvurduğunuz kuruma avukat talebinizi acilen iletmeniz avukatın sürece eklenmesini hızlandıracaktır ve adalet arayışında oldukça önemlidir.

Şiddet olayını takip eden en kısa sürede hastaneye, karakola/jandarmaya ya da savcılığa başvurabilirsiniz. 

Kendi fiziksel/ruhsal durumunuzun gerekliliklerine göre ya da bulunduğunuz yere göre size daha uygun olan kurumu seçebilirsiniz. İlk başvuruyu hastaneye yapmanız hem fiziksel ve ruhsal sağlığınız, hem de delillerin bir an önce toplanabilmesi açısından tercih edilebilir. Çünkü bedensel (jinekolojik, genital vb.) muayenenin ilk 72 saat içinde ve tuvalete gitmeden, yıkanmadan, kıyafet değiştirilmeden yapılması delillerin kaybolmaması için çok önemlidir. Cinsel şiddet sonrası yıkanmak, kıyafet değiştirmek doğal içgüdülerdir ve bunları yapmadan beklemek rahatsız edicidir.  Fakat eğer başarabilirseniz failin yakalanması ve cezalandırılabilmesi için oldukça önemli delilleri saklayabilirsiniz. Eğer bazı temizlenme davranışlarında bulunduysanız kaygılanmayın, fakat daha fazlasını yapmayın. Eğer kıyafetlerinizi çıkardıysanız, onları temiz ve mümkünse naylon olmayan bir poşete koyun, poşetin ağzını iyice kapatın ve yanınıza alın. (Naylon poşet buharlaşma yapıp bazı delillerin kaybolmasına neden olabilir)

Güvenliğiniz halen tehdit altında ise ve daha hızlı erişebilecek durumda iseniz karakola/jandarmaya gitmek de tercih edilebilir. Bu kurumlar süreç içinde gerekli yönlendirmeleri yapacaklar. (Örneğin karakola gittiğinizde hastaneye ya da savcılığa başvurduğunuzda karakola yönlendirilebilirsiniz) Alandaki uzmanların tavsiyeleri her koşulda ilk gidilecek kurumun sağlık kurumu olması yönündedir

Herhangi bir cinsel saldırı sonrası öncelikli yapılması gereken acil tıbbi yardım; olası gebelik ya da cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları önlemek için, kadın doğum uzmanı ya da üroloğa muayene olabilmek için ve ruhsal açıdan desteklenme, psikiyatrik/psikolojik muayene olabilmek için son derece önemlidir. İlk gidilecek yerin sağlık kurumu olmasının önerilme sebeplerinden bir diğeri sağlık kurumuna cinsel saldırıya maruz bırakıldığınızı bildirmenizle beraber zaten karakola bildirim yapılacak ve başvuru sürecinizin başlayacak olması. Olay üzerinden 72 saatten fazla süre geçse bile yine de başvuru yapabileceğinizi, olayın araştırılabileceğini ve bazı delillere ulaşılabileceğini unutmayın. Günler, aylar hatta yıllar geçse bile başvuru yapabilirsiniz ve durumunuzun detaylarına göre bazı delillerin hala erişilebilir olma olasılıkları mevcuttur. Aklınıza gelmeyebilecek detaylar uzmanlar tarafından araştırılmakta ve suçlar ispatlanabilir olmaktadır.

The information here has been prepared for adults over the age of 18 who have been subjected to sexual violence/assault. In this section, you can find the information on the options for getting the support you may be in need, where this help is available and how you can go about getting it following the assault, as well as the information on medical and legal procedures. The medical and legal procedures are in line with the legislation as of 2018, therefore these may become out of date in future and it is possible that we may encounter different practices. Knowing the general procedure and our rights at the institutions where we will file our report makes it easier for us to request these services. 

the map.

Violence directed against us by the perpetrator can be in different forms, such as rape, attempted rape, sexual harassment, groping/unwanted sexual touch or coercion into unwanted sexual behavior. Being forced into unwanted sexual behavior may not always involve physical assault. You may find it difficult to name what you are experiencing. For more information on different form of sexual violence you can see see this page. 

You may be blaming yourself for the violence you have been subjected to. Remember that violence is never, ever your fault! 

You will find the information about the institutions you can file a report with after sexual assault and about the processes that you might encounter in these places in line with the existing systems in Turkey. This information may differ according to the approach of the people (experts) in the places you where you file your report. These processes may not always be easy, but knowing your rights can support you in demanding your rights.

No matter which institution you start the filing process at, it is very supportive to be accompanied with a trusted relative. Immediately making your request for a lawyer at the institution where you are filing will speed up the involvement of the lawyer in the process ,and is very important for justice to prevail.

As soon as possible following the violence, you can file a report at a   hospital, police station / gendarmerie or to the prosecutor’s office. 

You can choose the institution that suits you best, in line with the demands of your own physical / mental condition or according to your location. In terms of both your physical and mental health and to ensure the collection and preservation of evidence as soon as possible, It may be preferable to file the first report at the hospital. It is very important to undergo physical (gynecological, genital, etc.) examination within the first 72 hours without using to the toilet, bathing, or changing clothes in order not to lose the evidence. Having a bath and changing clothes after sexual violence are natural instincts and it is uncomfortable to wait without doing them. But if you can succeed, you can preserve the important evidence so that the perpetrator can be caught and punished. If you have cleaned yourself off some, do not worry, but do not do more. If you have taken off your clothes, put them in a clean, non-nylon bag if possible, close and seal the bag well and take it with you. (A nylon plastic bag may cause evaporation and cause some evidence to be lost).

If your safety is still under threat and if you are in position to access law enforcement units faster than the hospital, it may be preferable to go to a police station/gendarmerie. These institutions will make the necessary referrals in processing your criminal complaint. (For example, when you go to the police station, you can be referred to the hospital or when you file a complaint at the prosecutor’s office, you may be referred to the police station) Experts in the field recommend that the first institution you go to to file your report preferably should be healthcare institutions under all circumstances.

Emergency medical assistance that should be given priority after any sexual assault. It is extremely important in order to prevent possible pregnancy or sexually transmitted infections to be examined by an obstetrician or urologist, and to be mentally supported and undergo a psychiatric / psychological examination. Another reason that healthcare institutions are recommended as the institutions that you should go to first is that your criminal complaint process will be initiated and the police will be notified after you inform the healthcare institution that you have been subjected to sexual assault. Note that even if more than 72 hours have passed after the incident, you can still report your assault, the incident will still be investigated and some forms of evidence can be collected. You can initiate a report even after several days, months or years, and, depending on the exact details of your situation, there is a possibility that evidence is still available. . Details that may not come to our minds can be investigated by experts, and these offences can still be proven.

Size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerezleri kullanıyoruz. Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz. We use cookies to provide you with a better service. Click for the Cookie Clarification Text. If you continue to use this site, you agree to our Privacy and Cookie Policy.